Hà Nội hối thúc quyết toán các dự án đã hoàn thành

16:49' - 07/10/2021
BNEWS UBND thành phố Hà Nội đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng, hoàn thành quyết toán các dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Theo Sở Tài chính Hà Nội, đến nay cơ bản các đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố trong công tác quyết toán dự án hoàn thành. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã phê duyệt quyết toán được 892 dự án, giá trị quyết toán được duyệt gần 8.200 tỷ đồng.
Bên cạnh những kết quả nỗ lực nêu trên, theo đánh giá của Sở Tài chính Hà Nội, hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành còn những khó khăn, hạn chế, có hàng chục dự án cấp thành phố và hàng trăm dự án cấp huyện đã hoàn thành nhưng chưa nộp hồ sơ quyết toán.
Trước tình hình trên, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách đẩy nhanh rà soát, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp về việc đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành; đẩy nhanh công tác lập hồ sơ, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án.
UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước, thành phố trong công tác quyết toán; kịp thời tố chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; hoàn chỉnh và gửi báo cáo quyết toán dự án hoàn thành tới cơ quan thẩm tra đảm bảo chất lượng, thời hạn theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính.
Đối với các dự án chậm quyết toán, Giám đốc Ban Quản lý dự án chỉ đạo và thực hiện chỉ đạo để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư đối với từng dự án, từng gói thầu để giải quyết dứt điểm theo đúng thẩm quyền của chủ đầu tư; chủ động đề xuất, kiến nghị với UBND thành phố và các sở, ban, ngành để được hướng dẫn xử lý, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc vượt thấm quyền của chủ đầu tư.
Đối với các gói thầu, dự án chưa tập hợp đầy đủ hồ sơ, UBND thành phố yêu cầu tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để tập hợp các hồ sơ có liên quan; lập biên bản xác nhận tình trạng hồ sơ làm cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán đảm bảo theo đúng quy định.
UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cấp nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, kế thừa quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng chậm quyết toán dự án hoàn thành.

Cùng đó, khẩn trương hoàn thành lập hồ sơ quyết toán gửi Sở Tài chính đối với dự án cấp thành phố và Phòng Tài chính – Kế hoạch đối với dự án cấp huyện trước ngày 15/10/2021 để thực hiện thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.
Về việc đôn đốc thu hồi công nợ phải thu của các dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, các nhà thầu nộp hoàn trả ngân sách đầy đủ các khoản nợ phải thu theo quyết định phê duyệt quyết toán; thực hiện hết quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định pháp luật và các điều khoản hợp đồng đã ký với các nhà thầu trong việc thu hồi công nợ.
Đối với các doanh nghiệp chây ý, kéo dài thời gian hoàn trả, không thương lượng được biện pháp thu hồi, UBND thành phố chỉ đạo căn cứ các điều khoản hợp đồng đã ký để thực hiện giải quyết tranh chấp hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân về việc thanh toán thừa cho nhà thầu không đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc không thu hồi được các khoản thanh toán vượt sau phê duyệt quyết toán.
UBND thành phố Hà Nội giao Kho bạc Nhà nước Hà Nội rà soát các dự án tồn đọng, dự án hoàn thành chưa tất toán tài khoản, định kỳ hàng quý thông báo cho chủ đầu tư, UBND các quận, huyện, thị xã và Sở Tài chính để tổng họp, đôn đốc công tác quyết toán, đóng mã số dự án theo đúng quy định.

Cùng đó, phối hợp, tạo điều kiện cho chủ đầu tư sao chụp hồ sơ có liên quan đến dự án hoàn thành chậm quyết toán khi được chủ đầu tư đề nghị.
Sở Tài chính Hà Nội tăng cường đôn đốc quyết toán của thành phố; đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán các hồ sơ quyết toán đã nhận, đủ điều kiện thấm tra; nâng cao chất lượng thấm tra quyết toán, thực hiện thẩm tra đúng, đủ nội dung theo quy định.
Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt tiến độ giải quyết khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư trong công tác quyết toán, tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo kịp thời để đẩy mạnh công tác quyết toán của thành phố.
Từ nay đến cuối năm 2021 (trước ngày 25 hàng tháng), báo cáo tiến độ thực hiện quyết toán dự án hoàn thành các dự án ngân sách cấp thành phố với UBND thành phố và công khai gửi tới các đơn vị.
UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố và các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ, dự án triển khai dở dang đã quá thời hạn thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền, dự án đã cơ bản hoàn thành nhưng còn vướng một phần diện tích phải giải phóng mặt bằng để đề xuất hướng xử lý phù hợp đối với từng dự án, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/10/2021./.

>>>Các bộ, ngành trả lại hơn 44% kế hoạch vốn vay nước ngoài được giao


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục