Hà Nội phân bổ 650 tỷ đồng cho 4 nhóm đối tượng khó khăn do dịch COVID-19

17:10' - 28/04/2020
BNEWS UBND Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch phân bổ 650 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố nhằm cho vay đối với người nghèo, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do dịch COVID-19.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1738/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phân bổ 650 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác phục hồi sản xuất, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do dịch COVID-19.
UBND thành phố Hà Nội giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu, báo cáo UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn vốn giữa các quận, huyện, thị xã (nếu có phát sinh) không để tồn đọng, lãng phí vốn, tăng hiệu quả nguồn vốn ủy thác.

Thẩm tra, xác định số lượng đối tượng vay vốn đảm bảo đúng quy định của pháp luật và chi tiết theo từng đối tượng tại Điều 6 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 04/08/2017 của UBND thành phố Hà Nội; phối hợp Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố kiểm tra, rà soát việc cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích cho vay, tránh trùng lắp với các chương trình hỗ trợ khác có liên quan của Trung ương và thành phố.
Sở Tài chính căn cứ Quyết định phân bổ nguồn vốn cho vay của UBND thành phố và tiến độ giải ngân của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, thực hiện thủ tục chuyển kinh phí cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho vay đến các đối tượng thụ hưởng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tổ chức cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng vốn vay, tránh trùng lắp các chương trình hỗ trợ khác có liên quan của Trung ương và thành phố.

Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức hoàn thiện hồ sơ và cho vay kịp thời đến đúng các đối tượng thụ hưởng, đúng mục đích theo thứ tự ưu tiên của thành phố; thường xuyên rà soát và kịp thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo đúng quy định của pháp luật.
Thành phố sẽ thực hiện cho vay theo thứ tự ưu tiên: Hộ được giãn nợ, gia hạn nợ có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn.

Các đối tượng chính sách khác; cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ thu hút lao động; ưu tiên các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng với dịch COVID-19, các ngành phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung ứng lương thực, thực phẩm, y tế cho nhân dân và các ngành nghề dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn.

Quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay theo đúng phương án phân bổ và Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội. 
UBND và Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phân bổ chỉ tiêu kế hoạch đến các xã, phường, thị trấn và chỉ đạo tổ chức triển khai cho vay đến các đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định hiện hành nhằm hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn theo quy định./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục