Hai đường dây 220 kV phải lùi tiến độ đóng điện sang năm 2021

21:22' - 05/08/2020
BNEWS Theo CPMB, 2 đường dây 220 kV Nha Trang-Tháp Chàm và Hòa Khánh-Hải Châu sẽ phải lùi thời hạn đóng điện sang năm 2021.

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung - CPMB (Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) cho biết, 2 đường dây 220 kV Nha Trang-Tháp Chàm và Hòa Khánh-Hải Châu sẽ phải lùi thời hạn đóng điện sang năm 2021. 
Nguyên do, dự án đường dây 220 kV Nha Trang-Tháp Chàm, sau hai năm rưỡi triển khai vẫn đang chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về các thủ tục liên quan đến thông qua chủ trương chuyển đổi đất rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, đặc dụng. Trong khi đó, việc bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công của dự án cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nên CPMB đã kiến nghị điều chỉnh kế hoạch đóng điện sang năm 2021.    
Cụ thể, toàn tuyến có 55 vị trí qua rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, đặc dụng và Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. UBND tỉnh Ninh Thuận và UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương chuyển đổi đất rừng. Trong đó, tỉnh Ninh thuận còn 31 vị trí đất rừng chưa bàn giao mặt bằng do chưa có chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng.

Theo đó, có 10 vị trí thuộc 11 hộ dân canh tác trên đất rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Hồ Sông Trâu và  Ban quản lý rừng phòng hộ  Sông Sắt quản lý. Hiện nay, UBND tỉnh Ninh thuận đã có văn bản báo cáo Chính phủ theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Hiện nay, dự án đã kê kiểm xong toàn bộ 176 vị trí móng, bàn giao mặt bằng (cả vận động) 113/176 vị trí; trong đó, tỉnh Ninh Thuận kê kiểm xong 56 vị trí, bàn giao mặt bằng 25/56 vị trí; tỉnh Khánh Hòa cũng kê kiểm xong 120 vị trí và  bàn giao (vận động) 88/120 vị trí. Phần hàng lang tuyến của dự án cũng đã kê kiểm toàn bộ 173 khoảng cột, mới bàn giao 25/173 khoảng cột; trong đó, tỉnh Ninh Thuận đã kê kiểm xong toàn bộ 55 khoảng cột, bàn giao 17/55 khoảng cột; tỉnh Khánh Hòa cũng kê kiểm  xong toàn bộ 118 khoảng cột và mới bàn giao 8/120 khoảng cột.
Vướng mắc hiện nay theo đánh giá của CPMB là phần hành lang tuyến tại huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) còn 33 hộ dân thuộc 8 khoảng cột canh tác trên đất rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Hồ Sông Trâu, UBND tỉnh đã chấp thuận cho bồi thường.

Tại huyện Bác Ái cũng còn 3 hộ có đất ngoài lâm nghiệp và 6 hộ canh tác trên đất lâm nghiệp, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chấp thuận cho bồi thường. Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện đang trình phê duyệt phương án bồi thường để chi trả tiền.
Bên cạnh đó, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), hiện còn 2 hồ sơ phần hành lang tuyến của Công ty Thạch Nguyên không đồng ý hướng tuyến và hộ bà Nguyễn Thị Nga đã kiểm kê nhưng chưa ký biên bản. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chưa hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt phương án bồi thường phần móng và hành lang.
Ở huyện Diên Khánh, tại vị trí 45 có hộ ông Nguyễn Ngọc Ánh không đồng ý với hướng tuyến (đi chéo qua thửa đất) nên đã xây 1 nhà tạm sát móng trụ và 1 nhà nuôi yến hơn 3 tầng kiên cố dưới hành lang. Tại khoảng cột 47- 48, có hộ ông Giáp mới xây 1 nhà nuôi yến 3 tầng kiên cố dưới hành lang.

Hiện xã Diên Lộc đã kiểm tra và báo cáo huyện Diên Khánh. Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã thẩm định hồ sơ đo vẽ. Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đang hoàn thiện hồ sơ để trình phê duyệt phương án bồi thường móng trụ (đợt 1).
Trong khi đó, ở huyện Cam Lâm hiện nay còn 52/157 hộ dân chưa xét nguồn gốc đất. Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã thẩm định hồ sơ đo vẽ. Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện cũng đang hoàn thiện hồ sơ để trình phê duyệt phương án bồi thường móng trụ (đợt 1). 
Tại thành phố Cam Ranh, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cho chủ trương hỗ trợ tài sản trên đất đối với các hộ canh tác trên đất lâm nghiệp. Tuy nhiên, đến nay Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chưa trình UBND Tp. Cam Ranh phê duyệt phương án bồi thường phần móng và hành lang.

Còn đối với dự án trạm biến áp (TBA) 220 kV Hải Châu và đường dây 220 kV Hòa Khánh-Hải Châu, do việc bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công và cung cấp vật tư thiết bị bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên dự án phải lùi tiến độ  đóng điện sang quý I/2021, sau gần 2 năm triển khai kể từ ngày khởi công.   


CPMB cho biết, đối với TBA 220 kV Hải Châu, UBND quận Thanh Khê đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức mời Công ty TNHH The Sunrise Bay bàn giao mặt bằng dự án vào ngày 10/3/2020 và Thông báo số 127/TB-VP ngày 16/3/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố tại buổi họp xử lý vướng mắc trong đền bù giải toả một số dự án trên địa bàn quận Thanh Khê; trong đó có việc đề nghị Công ty TNHH The Sunrise Bay bàn giao mặt bằng dự án trước ngày 25/3/2020. Mặc dù vậy đến nay, Công ty này vẫn chưa thống nhất bàn giao.
Đối với đường dây 220 kV Hòa Khánh- Hải Châu, phần đường dây ngầm, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 5578/QĐ-UBND ngày 07/12/2019 về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1:500 (đoạn từ Trạm biến áp 220 kV Hải Châu đến điểm vị trí 14 trước cổng vào Khu công nghiệp Hòa Khánh).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Khê và Ban Giải phóng mặt bằng quận Liên Chiểu đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm đếm lần lượt từ ngày 13/3 đến ngày 17/3/2020 và từ ngày 24/3 đến ngày 25/3/2020. Hiện các đơn vị vẫn đang hoàn thiện hồ sơ để gửi các đơn vị có liên quan bị ảnh hưởng.
Về phần đường dây trên không (đoạn từ vị trí 14 đến TBA 220 kV Hoà Khánh), UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định 1014/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 về việc phê duyệt hướng tuyến đường dây 220 kV Hoà Khánh – Hải Châu, đoạn từ vị trí 04 – vị trí 07. CPMB đã có văn bản số 2557/CPMB-PĐB ngày 30/3/2020 gửi Công cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 về việc trình duyệt Quy hoạch 1/500 đoạn tuyến còn lại của đường dây này.
Với việc giải phóng mặt bằng như hiện nay, thì phần TBA 220 kV Hải Châu chưa thi công được do cơ quan chức năng đang hoàn thiện thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng. Phần đường dây 220 kV trên không đã đúc xong 9/14 vị trí; Lắp dựng cột xong 7/14 vị trí; Đã hoàn trả xong đường dây 110 kV 2 mạch Hòa Khánh - Xuân Hà, Hòa Khánh - Cầu Đỏ.

Công tác hoàn trả mặt đường số 2 – Khu công nghiệp Hòa Khánh từ vị trí 9 đến 14 cũng đã hoàn thành.  Các vị trí từ 04 – 07 mới phê duyệt bản vẽ thi công xử lý thiết kế sau khi chuyển sang phía hành lang Khu công nghiệp. Còn đoạn cáp ngầm đã thi công hầm nối cấp 6 hầm cáp; hào cáp dài 6.967m, đang thi công tấm đan, gối đỡ..../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục