1. >

Hai tháng đầu năm, TPHCM thu hút hơn 1 tỷ USD vốn FDI

Facebook Share

BNEWS.VN Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh, trong 2 tháng đầu năm 2019, thành phố thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được 1,02 tỷ USD (bằng 94,7% so với cùng kỳ).

Hai tháng đầu năm, TPHCM thu hút hơn 1 tỷ USD vốn FDI

Tp. Hồ Chí Minh thu hút hơn 1 tỷ USD vốn FDI. Ảnh: Hằng Trần/BNEWS/TTXVN

Cụ thể, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 165 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 96,69 triệu USD (tăng 29% số dự án cấp mới và bằng 45,4% vốn đầu tư so với cùng kỳ).

Có 31 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 31 triệu USD (tăng 19,2% số dự án điều chỉnh và tăng gấp 5,7 lần vốn đầu tư so với cùng kỳ).

Thành phố cũng chấp thuận cho 554 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký trên 894 triệu USD (so với cùng kỳ, tăng 28% về số trường hợp và tăng 2,2% về vốn đầu tư).

Trong số các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nhiều nhất, chiếm 51%; tiếp theo là ngành hàng bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm 34,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 5,7%; dịch vụ lưu trú và ăn uống chiếm 3,4%; thông tin và truyền thông chiếm 2,2%.

Hàn Quốc có quốc gia có vốn đầu tư vào thành phố chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 43,2%. Tiếp theo là Singapore chiếm 15,8%, Nhật Bản chiếm 15%, Vương quốc Anh chiếm 7,3% và Hoa Kỳ chiếm 4,8%.

Về phát triển doanh nghiệp, thu hút vốn đầu tư trong nước, tính chung tổng vốn đăng ký mới và bổ sung là 136.432 tỷ đồng, bằng 95,7% so với cùng kỳ; trong đó có 4.401 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 94.264 tỷ đồng (bằng 78,7% số lượng doanh nghiệp và tăng 39,5% về vốn đăng ký so cùng kỳ).

Cùng đó có 14.177 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 42.168 tỷ đồng./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo Bộ Nông lâm, Chăn nuôi và Lương thực Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu nho của Hàn Quốc trong năm 2019 đạt hơn 27 tỷ won, tương đương 23 triệu USD, trở thành thị trường nhập khẩu nho lớn nhất của Hàn Quốc.

ncif