Hơn 7.800 tỷ đồng xây dựng thành phố Sông Công

15:27' - 07/08/2020
BNEWS Từ năm 2016 đến nay, thành phố Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) đã huy động được trên 7.800 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác nhau để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị.
Thực hiện mục tiêu trở thành đô thị loại II vào năm 2020, từ năm 2016 đến nay, thành phố Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) đã huy động được trên 7.800 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác nhau để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị.
Nổi bật là việc huy động vốn xây dựng hạ tầng công nghiệp đạt hơn 3.600 tỷ đồng, vốn xây dựng hạ tầng thương mại dịch vụ đạt 228 tỷ đồng, vốn dành cho hạ tầng giao thông đạt trên 900 tỷ đồng, nguồn vốn xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu dân cư mới hơn 1.780 tỷ đồng, vốn xây dựng hạ tầng văn hóa thể thao đạt 262 tỷ đồng, đầu tư cho hạ tầng cấp điện, điện chiếu sáng, trang trí đô thị hơn 145 tỷ đồng, xây dựng hạ tầng công trình bảo vệ môi trường hơn 280 tỷ đồng...
Đặc biệt, trong gần 2 năm qua, thành phố Sông Công tiếp tục xây dựng 57 danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào địa bàn với tổng nguồn vốn đăng ký đầu tư lên tới trên 18.300 tỷ đồng; trong đó, một số dự án đang tích cực triển khai ngoài thực địa như đường Thắng Lợi kéo dài, đường 30 tháng 4, khu công nghiệp Sông Công II, cụm công nghiệp Bá Xuyên, nhà văn hóa công nhân Sông Công, khu đô thị Kosy... góp phần hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Ông Hoàng Thái Cương, Bí thư thành ủy Sông Công cho biết, ngay sau khi chính thức trở thành đô thị loại III (năm 2015), thành ủy Sông Công đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về chương trình phát triển đô thị theo quy hoạch xây dựng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035, làm cơ sở cho việc đầu tư phát triển đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại II.
Cùng với việc huy động tổng hợp các nguồn vốn xây dựng hạ tầng đô thị, thành phố Sông Công xác định phát triển công nghiệp là nền tảng, động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Do vậy, thành phố đã tập trung xây dựng và triển khai chương trình thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ giai đoạn 2016 - 2020. Qua đó, tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng của thành phố dự kiến đến hết năm 2020 đạt trên 11.600 tỷ đồng; giá trị ngành xây dựng đạt trên 1.400 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân khoảng 28%/năm, giá trị thương mại dịch vụ tăng bình quân khoảng 20%/năm...
Đến nay, thành phố đã có 32/32 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố đã giảm đáng kể từ 5,33% (năm 2015) xuống còn dưới 2,0% năm 2020, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 70 triệu đồng/người/năm, tạo việc làm mới bình quân 1.400 lao động/ năm...
Kết quả rà soát 5 tiêu chí đô thị loại II của thành phố đã đạt 89,55 điểm tăng 14,55 điểm so với năm 2015. Hiện đề án công nhận thành phố Sông Công là đô thị loại II đã được Bộ Xây dựng thẩm định lần 1, Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công đang tích cực phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh hoàn thiện hồ sơ và một số nội dung khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền...
Trong thời gian tới để nâng cao các tiêu chí của đô thị loại II, xây dựng xứng tầm đô thị công nghiệp phía Nam tỉnh Thái Nguyên, thành phố Sông Công phối hợp với các ban, ngành chức năng của tỉnh đẩy nhanh tiến độ hạ tầng khu công nghiệp Sông Công II, mở rộng diện tích của khu công nghiệp trọng điểm này từ 250 ha lên 450 ha.
Thành phố tiếp tục thu hút các nhà đầu tư vào Khu Công nghiệp Sông Công I, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Bá Xuyên, Lương Sơn với quy mô đáp ứng nhu cầu mặt bằng triển khai các dự án đầu tư cho khoảng 100 doanh nghiệp, đồng thời xây dựng đồng bộ cho trên 10 khu đô thị mới và các dự án đường giao thông, các trung tâm thương mại...
Thành phố cũng tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, huy động nguồn lực trên địa bàn đặc biệt là thu hút đầu tư các dự án theo hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP) để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, góp phần hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục