Hủy đăng ký giao dịch với cổ phiếu PTN

08:48' - 22/11/2023
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu PTN của CTCP Phát triển Nhà Khánh Hòa.
Cụ thể, căn cứ Quyết định số 167/QĐ-SGDHN của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu, HNX hủy đăng ký giao dịch với 5.801.924 cổ phiếu PTN kể từ ngày 7/12/2023.
Theo đó, ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu PTN trên hệ thống giao dịch UPCoM là ngày 6/12/2023.
 
Cổ phiếu PTN bị hủy đăng ký giao dịch do CTCP Phát triển Nhà Khánh Hòa là doanh nghiệp cổ phần hóa sau 1 năm kể từ ngày giao dịch đầu tiên vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán và chưa được Ủy ban Chứng khoán nhà nước xác nhận hoàn tất đăng ký công ty đại chúng, thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 137 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Trên hệ thống giao dịch UPCoM, chốt phiên giao dịch ngày hôm qua 21/11, cổ phiếu PTN tăng trần 12,9% và đóng cửa ở mức 3.500 đồng/cổ phiếu. TÍnh từ đầu nưm đến nay, thị giá PTN giảm 25,53%, trong đó giá đóng cửa cao nhất là 8.600 đồng/cổ phiếu (ngày 2/2) và giá đóng cửa thấp nhất là 3.000 đồng/cổ phiếu (ngày 20/11).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục