Huy động 6.320 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

10:44' - 27/08/2020
BNEWS Tuần này, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 6.320 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ.

 

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ tuần này, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 5.500 tỷ đồng trái phiếu tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm. Kết quả, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 6.320 tỷ đồng, lãi suất tăng tại kỳ hạn 10 năm và 15 năm.
Cụ thể, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động được 20 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,7%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/8/2020).
Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng, huy động được 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,9%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/8/2020). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được thêm 1.500 tỷ đồng.
Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động được 1.300 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,07%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/8/2020).
Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,5%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/8/2020.
Kho bạc Nhà nước đã huy động được 168.558 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục