Khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam

16:51' - 26/03/2020
BNEWS Lễ khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh và sơ kết một năm xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam đã được tổ chức ngày 26/3.
Nhấn nút khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có của tỉnh cùng với các phần mềm điều khiển trung tâm, tạo ra một cái nhìn toàn cảnh về tỉnh trên mọi lĩnh vực. 

Trung tâm vừa đóng vai trò hỗ trợ công tác giám sát, điều hành thông qua các chỉ số ở các lĩnh vực, vừa tham gia kết nối hình thành hệ thông tin báo cáo quốc gia. Đây là bước đi rất quan trọng trong việc đẩy nhanh hiệu quả chuyển đổi số của chính quyền và các mặt lĩnh vực đời sống.
Trung tâm điều hành thông minh đi vào hoạt động giúp cho lãnh đạo tỉnh Hà Nam có được cái nhìn toàn cảnh về thông tin liên quan đến các cơ quan, ban, ngành, địa phương, lĩnh vực trên phạm vi toàn tỉnh. Trung tâm là nơi phân tích dữ liệu lớn, đưa ra cảnh báo, hỗ trợ ra quyết định ở nhiều lĩnh vực khác đảm bảo chính xác, minh bạch.

Ngoài ra, Trung tâm điều hành thông minh còn giúp tăng tính tương tác ngược khi người dân có thể gửi ý kiến góp ý, thông báo hoặc phản ánh cho các cơ quan nhà nước về các sự cố, vấn đề liên quan như: giao thông, an ninh, hạ tầng kỹ thuật…
Sau một năm triển khai xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam, đến nay, tỉnh đã đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành mới theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin (từ ngày 12/8/2019); 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng phần mềm vào chỉ đạo, điều hành và đã gửi, nhận văn bản điện tử liên thông 3 cấp giữa các cơ quan trong tỉnh, liên thông với các bộ, ngành Trung ương qua trục liên thông văn bản quốc gia; 100% cơ quan hành chính nhà nước (từ cấp huyện trở lên) sử dụng chữ ký số của cơ quan; chữ ký số của cá nhân để ký số trên văn bản điện tử… 

Văn bản điện tử của các cơ quan nhà nước đã ký số trong việc gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử trên môi trường mạng. Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam đã tích hợp, kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó tổng số có trên 1.600 thủ tục hành chính đã chuẩn hóa…
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Bùi Quang Cẩm cho rằng, việc xây dựng Trung tâm điều hành thông minh tỉnh là xu hướng tất yếu, thể hiện tính ưu việt, hiệu quả; là mô hình tiên tiến đảm bảo tính khoa học phù hợp với thực tiễn và yêu cầu trong đổi mới quản lý, sáng tạo trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Để triển khai xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, tỉnh Hà Nam tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử, đưa Trung tâm điều hành thông minh tỉnh đi vào  hoạt động có hiệu quả.

Tỉnh tiếp tục thuê phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành đảm bảo liên thông 4 cấp chính quyền theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Tỉnh tiếp tục tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng lộ trình, mục tiêu tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Hạng mục xây dựng nền tảng chia sẻ tích hợp dùng chung được triển khai phục vụ việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin…
Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện Tập đoàn VNPT Việt Nam đã ký kết Hợp tác chiến lược về viễn thông, công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục