1. >

Kinh tế Việt Nam bứt phá mạnh mẽ từ đầu năm

Facebook Share

BNEWS.VN Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2018 ước tính tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất của quý I trong 10 năm gần đây.

Kinh tế Việt Nam bứt phá mạnh mẽ từ đầu năm

Kinh tế Việt Nam bứt phá mạnh mẽ từ đầu năm. Ảnh minh họa: TTXVN

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2018 ước tính tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất của quý I trong 10 năm gần đây, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong việc Chính phủ ban hành các giải pháp và chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương cùng nỗ lực thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018. 

*GDP quý I/2018 cao nhất trong 10 năm 

Trong mức tăng 7,38% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,05%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,70%; khu vực dịch vụ tăng 6,70%. 

Trong khu vực vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành nông nghiệp tăng 3,76% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng của quý I các năm 2011-2017, cho thấy xu hướng chuyển đổi cơ cấu sản phẩm trong nội bộ ngành theo hướng đầu tư vào những sản phẩm có giá trị kinh tế cao đã mang lại hiệu quả; ngành lâm nghiệp tăng 5,03%; ngành thủy sản tăng 4,76%, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 8 năm trở lại đây. 

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 10,08% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng của khu vực này là sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng 13,56% (mức tăng cao nhất trong 7 năm gần đây). Ngành khai khoáng quý I năm nay đã đạt mức tăng trưởng dương với 0,40% sau hai năm liên tục giảm. Ngành xây dựng 3 tháng đầu năm tăng 7,46%, thấp hơn so với tốc độ tăng 8,60% của cùng kỳ năm 2016 và 7,60% của cùng kỳ năm 2017. 

Trong khu vực dịch vụ, đóng góp của một số ngành có tỷ trọng lớn vào mức tăng trưởng chung như sau: Bán buôn và bán lẻ tăng 7,45% so với cùng kỳ năm trước; dịch vụ lưu trú và ăn uống có mức tăng trưởng khá cao 7,60% so với mức tăng 6,03% của quý I/2017; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,72%; hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 3,56%. 

Về cơ cấu nền kinh tế quý I năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,34%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 35,26%; khu vực dịch vụ chiếm 43,77%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,63% (cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2017 là: 11,19%; 34,14%; 43,92%; 10,75%). 

Xét về góc độ sử dụng GDP quý I, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,13% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư tăng 7,15%); tích lũy tài sản tăng 6,46%; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ ở tình trạng xuất siêu làm tăng 1,19 điểm phần trăm của mức tăng trưởng chung. 

* Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

- Nông nghiệp 

Tính đến trung tuần tháng 3, cả nước đã gieo trồng được 3.063,2 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 99,4% cùng kỳ năm trước; 321,1 nghìn ha ngô, bằng 94,1% cùng kỳ năm trước; 66,8 nghìn ha khoai lang, bằng 101,4%; 108,8 nghìn ha lạc, bằng 102,5%; 13,3 nghìn ha đỗ tương, bằng 53,4%; 526,1 nghìn ha rau đậu, bằng 99%. 

Chăn nuôi gia súc trong quý I-2018 gặp khó khăn do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ tháng 1 đến đầu tháng 2. Đàn trâu cả nước tháng 3 ước tính giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò tăng 2,8%; đàn lợn giảm khoảng 6,2% do giá thịt lợn hơi giảm; đàn gia cầm tăng 6,6%. 

- Lâm nghiệp 

Trong quý I-2018, diện tích rừng trồng tập trung cả nước ước tính đạt 29,1 nghìn ha, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 16,4 triệu cây, tăng 2,1%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1.928 nghìn m3, tăng 7,8%; sản lượng củi khai thác đạt 6,9 triệu ste, tăng 0,7%. 

Trong quý I-2018, diện tích rừng bị thiệt hại là 194,5 ha, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 53,2 ha, giảm 45,5%; diện tích rừng bị chặt phá là 141,3 ha, tăng 37,6%. 

- Thủy sản 

Sản lượng thủy sản quý I-2018 ước tính đạt 1.386,4 nghìn tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 1.035,1 nghìn tấn, tăng 4,6%; tôm đạt 128,5 nghìn tấn, tăng 6,5%; thủy sản khác đạt 222,8 nghìn tấn, tăng 2%. 

Sản lượng thủy sản nuôi trồng quý I-2018 ước tính đạt 610,8 nghìn tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản khai thác quý I-2018 ước tính đạt 775,6 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. 

* Sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 3 ước tính tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I-2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều mức tăng cùng kỳ các năm gần đây. 

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý I-2018 tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2017. Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 31-3-2018 ước tính tăng 6,4% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 13,5% so cùng thời điểm năm trước; tỷ lệ tồn kho bình quân quý I là 68,2%. 

* Hoạt động của doanh nghiệp 

- Tình hình đăng ký doanh nghiệp 

Trong quý I-2018, cả nước có 26.785 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 278,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% về số doanh nghiệp và tăng 2,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,4 tỷ đồng, tăng 1,5%. Có 8.449 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong quý I-2018 lên hơn 35,2 nghìn doanh nghiệp. 

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong quý I-2018 là 20.337 doanh nghiệp, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong quý I-2018 là 3.321 doanh nghiệp, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. 

* Hoạt động dịch vụ 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I-2018 ước tính đạt 1.048 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,6% (cùng kỳ năm 2017 tăng 6,4%). 

Vận tải hành khách quý I-2018 ước tính đạt 1.049,8 triệu lượt khách, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước và 46,8 tỷ lượt khách.km, tăng 10%; vận tải hàng hóa đạt 391,5 triệu tấn, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước và 72,7 tỷ tấn.km, tăng 5,8%. 

Doanh thu hoạt động viễn thông quý I-2018 ước tính đạt 96,4 nghìn tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Khách quốc tế đến Việt Nam trong quý I-2018 ước tính đạt 4.205,4 nghìn lượt người, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước. 

* Hoạt động ngân hàng, bảo hiểm 

Tính đến thời điểm 20-3-2018, tổng phương tiện thanh toán tăng 3,23% so với cuối năm 2017, (cùng kỳ năm trước tăng 2,88%); huy động vốn của các ngân hàng thương mại tăng 2,20% (cùng kỳ năm trước tăng 2,43%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 2,23% (cùng kỳ năm trước tăng 2,81%). 

Thị trường bảo hiểm quý I-2018 duy trì tăng trưởng tích cực, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường quý I-2018 ước tính tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017. 

* Đầu tư 

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I-2018 đạt khá với 331,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 32,2% GDP. 

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20-3-2018 thu hút 618 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 2.121,6 triệu USD, tăng 25,4% về số dự án và giảm 27,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. 

Tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài trong quý I-2018 đạt 149,5 triệu USD. 

* Thu, chi ngân sách Nhà nước 

Tổng thu ngân sách Nhà nước đến thời điểm 15-3-2018 ước tính đạt 232,2 nghìn tỷ đồng, bằng 17,6% dự toán năm. 

Tổng chi ngân sách Nhà nước đến thời điểm 15-3-2018 ước tính đạt 225,9 nghìn tỷ đồng, bằng 14,8% dự toán năm. 

* Xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ 

- Xuất, nhập khẩu hàng hóa 

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý I-2018 ước tính đạt 54,31 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. 

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu quý I-2018 ước tính đạt 53,01 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Cán cân thương mại hàng hóa quý I-2018 xuất siêu 1,3 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 6,3 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 7,6 tỷ USD. 

- Xuất, nhập khẩu dịch vụ 

Kim ngạch xuất khẩu dịch vụ quý I-2018 ước tính đạt 3,9 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2017. 

Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ ước tính đạt 4,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. 

* Chỉ số giá 

- Chỉ số giá tiêu dùng 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3-2018 giảm 0,27% so với tháng trước và tăng 2,66% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân quý I-2018 tăng 2,82% so với bình quân cùng kỳ năm 2017. 

Lạm phát cơ bản tháng 3-2018 giảm 0,09% so với tháng trước và tăng 1,38% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân quý I-2018 tăng 1,34% so với cùng kỳ năm 2017. 

- Chỉ số giá vàng và đô la Mỹ 

Chỉ số giá vàng tháng 3-2018 giảm 0,35% so với tháng trước và tăng 5,97% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 3-2018 tăng 0,27% so với tháng trước và giảm 0,09% so với cùng kỳ năm 2017. 

- Chỉ số giá sản xuất và chỉ số giá xuất nhập khẩu 

Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất quý I-2018 tăng 4,09% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản quý I-2018 tăng 1,18% và giảm 2,59%; chỉ số giá sản xuất công nghiệp tăng 0,79% và tăng 2,64%. Chỉ số giá sản xuất dịch vụ quý I-2018 tăng 2,92% so với cùng kỳ năm trước. 

Chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá quý I-2018 giảm 0,05% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá quý I-2018 tăng 0,38% và tăng 0,76%. Tỷ giá thương mại hàng hóa quý I-2018 giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2017. 

* Lao động, việc làm 

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước đến thời điểm 1-4-2018 ước tính là 55,1 triệu người, tăng 586,8 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2017. 

Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý I-2018 ước tính là 54,0 triệu người. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý I-2018 ước tính là 2,2%. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) quý I-2018 ước tính là 7,25%. 

* Đời sống dân cư và công tác an sinh xã hội 

Trong quý I-2018 có 11,4 triệu thẻ bảo hiểm y tế, sổ/thẻ khám chữa bệnh được phát tặng miễn phí cho các đối tượng chính sách trên địa bàn cả nước. 

* Giáo dục, đào tạo 

Năm học 2017-2018 cả nước có trên 712 nghìn trẻ em đi nhà trẻ, tăng 5,4% so với năm học 2016-2017; 4.588 nghìn học sinh mẫu giáo, tăng 4,1%; 15.882 nghìn học sinh phổ thông, tăng 2,4%, trong đó 8.015 nghìn học sinh tiểu học, tăng 2,7%; 5.361 nghìn học sinh THCS, tăng 2,4% và 2.506 nghìn học sinh THPT, tăng 1,2%. 

Số giáo viên nhà trẻ năm học 2017-2018 là 71,4 nghìn người, tăng 8,5% so với năm học trước; giáo viên mẫu giáo là 265 nghìn người, tăng 5,7%; giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy đạt 852,3 nghìn người, giảm 0,7%, trong đó giáo viên tiểu học 396,9 nghìn người, giảm 0,05%; giáo viên THCS trên 305 nghìn người, giảm 1,9%; giáo viên THPT 150,4 nghìn người, giảm 0,2%. 

* Tình hình dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm 

Trong quý I-2018, cả nước có hơn 4,5 nghìn trường hợp mắc bệnh tay chân miệng; 11,4 nghìn trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (1 trường hợp tử vong); 95 trường hợp mắc bệnh thương hàn; 85 trường hợp mắc bệnh viêm não vi rút (2 trường hợp tử vong); 53 trường hợp mắc bệnh ho gà; 27 trường hợp mắc bệnh liên cầu lợn ở người (3 trường hợp tử vong) và 502 người bị ngộ độc thực phẩm (3 người tử vong). 

Tổng số người nhiễm HIV của cả nước hiện còn sống tính đến thời điểm 15-3-2018 là 209,3 nghìn người và số trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS là 90,4 nghìn người; số người tử vong do HIV/AIDS của cả nước tính đến thời điểm trên là 95,8 nghìn người. 

* Tai nạn giao thông 

Trong quý I-2018, trên địa bàn cả nước xảy ra 4.674 vụ tai nạn giao thông (giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước), làm 2.149 người chết, 1.220 người bị thương và 2.407 người bị thương nhẹ. 

* Thiệt hại do thiên tai, bảo vệ môi trường và phòng, chống cháy, nổ 

Thiên tai xảy ra trong quý I-2018 làm 7 người bị thương, hơn 4,3 nghìn ha lúa và hoa màu bị hư hỏng, gần 8,3 nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, hơn 2,7 nghìn ngôi nhà bị sập đổ và hư hỏng, tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 178 tỷ đồng, gấp 3,1 lần tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong quý I-2017. 

Trong quý I-2018 phát hiện 4.260 vụ vi phạm môi trường trên địa bàn cả nước, trong đó xử lý 3.929 vụ với tổng số tiền phạt 55,7 tỷ đồng. 

Tính đến ngày 15-3-2018, trên địa bàn cả nước xảy ra 1.085 vụ cháy, nổ, làm 33 người chết và 66 người bị thương, thiệt hại ước tính theo báo cáo sơ bộ là hơn 413,2 tỷ đồng./. 

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Từ ngày 27/10, Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines sẽ mở hai đường bay mới kết nối TP HCM với 2 địa danh du lịch nổi tiếng là Bali (Indonesia) và Phuket (Thái Lan). Đường bay TP HCM – Bali có tần suất 7 chuyến/tuần; đường bay TP HCM – Phuket, tần suất 3 chuyến/tuần.

ncif