Lịch cắt điện Bình Định hôm nay 17/12

05:00' - 17/12/2020
BNEWS Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện hôm nay 17/12.

Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 17/12 như sau:

Điện Lực Bồng Sơn CC533194 TBA Tăng Long 2 07:00 ngày 17/12/2020 11:30 ngày 17/12/2020 Nâng công suất TBA Tăng Long 2 (Nâng công suất TBA phân phối khu vực Hoài Nhơn năm 2020 để giải tỏa công suất ĐMTMN) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538003 VẠN ĐỊNH 07:15 ngày 17/12/2020 09:00 ngày 17/12/2020 Thay ATM lộ, vệ sinh MBA (SCTX) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538035 XUYÊN CỎ 07:30 ngày 17/12/2020 10:30 ngày 17/12/2020 Sang dây, thay ATM lộ, vệ sinh MBA Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FD53B703 Thành Phú 1 07:30 ngày 17/12/2020 11:00 ngày 17/12/2020 Đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới các TBA ĐMT Thiên Nhật Minh và Nhung Linh Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FD53B704 Thành Hiệp 07:30 ngày 17/12/2020 11:00 ngày 17/12/2020 Đấu nối ĐZ 22kV cấp điện mới các TBA ĐMT Thiên Nhật Minh và Nhung Linh Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530255 Nhơn Bình 1 07:45 ngày 17/12/2020 10:15 ngày 17/12/2020 Thay 3FCO NR Nhơn Bình Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC534104 TBA Khánh Trạch 2 07:50 ngày 17/12/2020 09:10 ngày 17/12/2020 Thay ATM hạ thế XT1 400A TBA Khánh Trạch bị hỏng tiếp điểm trong Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538007 TÂN LẬP 09:15 ngày 17/12/2020 11:00 ngày 17/12/2020 Thay ATM lộ, vệ sinh MBA (SCTX) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH539145 Nguyên Liêm 2 12:00 ngày 17/12/2020 17:00 ngày 17/12/2020 Kiểm tra vệ sinh các TBA Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH53B702 Nguyên Liêm 3 12:00 ngày 17/12/2020 17:00 ngày 17/12/2020 Kiểm tra vệ sinh các TBA Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH53B717 Nguyên Liêm 4 12:00 ngày 17/12/2020 17:00 ngày 17/12/2020 Kiểm tra vệ sinh các TBA Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530701 TBA Vĩnh Hội 13:30 ngày 17/12/2020 15:30 ngày 17/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530702 TBA Tân Thanh 13:30 ngày 17/12/2020 15:30 ngày 17/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530712 TBA UB Xã Cát Hải 13:30 ngày 17/12/2020 15:30 ngày 17/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH514014 BTS Cát Hải 13:30 ngày 17/12/2020 15:30 ngày 17/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH514020 BTS-BĐH073 Viettel 13:30 ngày 17/12/2020 15:30 ngày 17/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539115 Sinh Thái Cát Hải 13:30 ngày 17/12/2020 15:30 ngày 17/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539143 Nguyễn Trung Trực 13:30 ngày 17/12/2020 15:30 ngày 17/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539151 Hiếu Ngọc 13:30 ngày 17/12/2020 15:30 ngày 17/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538217 GIA HỘI 2 13:40 ngày 17/12/2020 15:10 ngày 17/12/2020 Thay CSV, vệ sinh MBA (SCTX) Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530618 Huyền Trân 3 13:45 ngày 17/12/2020 15:45 ngày 17/12/2020 Thay 3FCO TBA Huyền Trân 3 Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539120 TBA TTTM Chợ Lớn 1 13:45 ngày 17/12/2020 16:15 ngày 17/12/2020 Định Kỳ TI Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538171 AN XUYÊN 2 13:45 ngày 17/12/2020 15:45 ngày 17/12/2020 Thay ATM lộ, vệ sinh MBA Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục