Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 16/3 cập nhật mới nhất

12:49' - 15/03/2021
BNEWS Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 16/3 cập nhật mới nhất.

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày mai 16/3 cập nhật mới nhất cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
Điện lực Phù Mỹ EC538010 TRẠM LỘC THÁI 2 07:00 ngày 16/03/2021 11:45 ngày 16/03/2021 Lắp chụp đầu cột, đấu nối đến đầu trên FCO NR TBA Chiếu Sáng Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538016 VẠN LƯƠNG 1 07:00 ngày 16/03/2021 11:45 ngày 16/03/2021 Lắp chụp đầu cột, đấu nối đến đầu trên FCO NR TBA Chiếu Sáng Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538017 LỘC THÁI 07:00 ngày 16/03/2021 11:45 ngày 16/03/2021 Lắp chụp đầu cột, đấu nối đến đầu trên FCO NR TBA Chiếu Sáng Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EH539011 Đăng kiểm 07:00 ngày 16/03/2021 11:45 ngày 16/03/2021 Lắp chụp đầu cột, đấu nối đến đầu trên FCO NR TBA Chiếu Sáng Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC530449 Lê Thánh Tôn 2 07:15 ngày 16/03/2021 14:15 ngày 16/03/2021 Thay ĐZ 0,4kV Đã duyệt
Điện Lực Hoài Ân IC530145 TBA Mộc Bài. 07:15 ngày 16/03/2021 16:45 ngày 16/03/2021 Đại tu SCL cải tạo dây dẫn và đấu nối vào tủ điện trạm biến áp Mộc Bài Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HH530352 Cống Bà Ưa 07:30 ngày 16/03/2021 09:30 ngày 16/03/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBA khách hàng có thuê bao bảo dưỡng Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HH532008 Công ty CP Hà Thanh (508) 07:30 ngày 16/03/2021 09:30 ngày 16/03/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBA khách hàng có thuê bao bảo dưỡng Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539075 TBA Đài Truyền Hình Vũng Chua 07:45 ngày 16/03/2021 10:15 ngày 16/03/2021 Định kỳ TI Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH539002 Đài PSPTAN 1 07:50 ngày 16/03/2021 09:10 ngày 16/03/2021 Thay ĐK hệ thống đo đếm Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH53A204 Bệnh Viện Vân Canh 08:30 ngày 16/03/2021 10:00 ngày 16/03/2021 Thay định kỳ TI TBA chuyên dùng Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH539003 Đài PSPT An Nhơn 2 09:30 ngày 16/03/2021 10:50 ngày 16/03/2021 Thay ĐK hệ thống đo đếm Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH531026 Thịnh Văn 10:30 ngày 16/03/2021 12:00 ngày 16/03/2021 Thay định kỳ TI TBA chuyên dùng Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BH535009 KS Đặng Gia 13:30 ngày 16/03/2021 14:50 ngày 16/03/2021 Thay ĐK hệ thống đo đếm Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AH539280 TBA Resort Thanh Linh 13:45 ngày 16/03/2021 16:15 ngày 16/03/2021 Định kỳ TI Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HH530324 TBA Xay xát gạo Trương Thị Hương 14:00 ngày 16/03/2021 16:00 ngày 16/03/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBA khách hàng có thuê bao bảo dưỡng Đã duyệt
Điện lực Tuy Phước HH533023 TBA Xay xát Gạo Lê Văn Thạnh 14:00 ngày 16/03/2021 16:00 ngày 16/03/2021 Kiểm tra bảo dưỡng TBA khách hàng có thuê bao bảo dưỡng Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH53A401 Xuân Nguyên 15:00 ngày 16/03/2021 17:00 ngày 16/03/2021 Thay định kỳ TI TBA chuyên dùng Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục