Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 26/9

03:30' - 26/09/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng hôm nay 26/9.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất ngày hôm nay và ngày mai 26/9 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Hải ChâuAD53ABESCHI CỤC THUẾ Q THANH KHÊ05:30 ngày 26/09/2020 16:00 ngày 26/09/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí 77 đến vị trí 81/1 ĐZ 480/Xuân HàĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFAZLê Duẩn 105:30 ngày 26/09/2020 16:00 ngày 26/09/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí 77 đến vị trí 81/1 ĐZ 480/Xuân Hà, thay xà vuông vị trí 81, thu hồi LBS 82-4 Hoàng Hoa Thám, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hoàng Hoa Thám, FCO ĐT nhánh rẽ TBA Lê Duẩn 1, FCO ĐT TBA Nhà sách Fahasa, FCO tụ bù Hoàng Hoa Thám ĐZ 480/Xuân HàĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFCAHải Phòng - Thanh Khê05:30 ngày 26/09/2020 16:00 ngày 26/09/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí 77 đến vị trí 81/1 ĐZ 480/Xuân Hà, thay xà vuông vị trí 81, thu hồi LBS 82-4 Hoàng Hoa Thám, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hoàng Hoa Thám, FCO ĐT nhánh rẽ TBA Lê Duẩn 1, FCO ĐT TBA Nhà sách Fahasa, FCO tụ bù Hoàng Hoa Thám ĐZ 480/Xuân HàĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFCBThông tin tín hiệu05:30 ngày 26/09/2020 16:00 ngày 26/09/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí 77 đến vị trí 81/1 ĐZ 480/Xuân Hà, thay xà vuông vị trí 81, thu hồi LBS 82-4 Hoàng Hoa Thám, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hoàng Hoa Thám, FCO ĐT nhánh rẽ TBA Lê Duẩn 1, FCO ĐT TBA Nhà sách Fahasa, FCO tụ bù Hoàng Hoa Thám ĐZ 480/Xuân HàĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFCFHoàng Hoa Thám05:30 ngày 26/09/2020 16:00 ngày 26/09/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí 77 đến vị trí 81/1 ĐZ 480/Xuân Hà, thay xà vuông vị trí 81, thu hồi LBS 82-4 Hoàng Hoa Thám, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hoàng Hoa Thám, FCO ĐT nhánh rẽ TBA Lê Duẩn 1, FCO ĐT TBA Nhà sách Fahasa, FCO tụ bù Hoàng Hoa Thám ĐZ 480/Xuân HàĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFCGHải Phòng 205:30 ngày 26/09/2020 16:00 ngày 26/09/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí 77 đến vị trí 81/1 ĐZ 480/Xuân Hà, thay xà vuông vị trí 81, thu hồi LBS 82-4 Hoàng Hoa Thám, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hoàng Hoa Thám, FCO ĐT nhánh rẽ TBA Lê Duẩn 1, FCO ĐT TBA Nhà sách Fahasa, FCO tụ bù Hoàng Hoa Thám ĐZ 480/Xuân HàĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFCNTân Chính 405:30 ngày 26/09/2020 16:00 ngày 26/09/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí 77 đến vị trí 81/1 ĐZ 480/Xuân Hà, thay xà vuông vị trí 81, thu hồi LBS 82-4 Hoàng Hoa Thám, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hoàng Hoa Thám, FCO ĐT nhánh rẽ TBA Lê Duẩn 1, FCO ĐT TBA Nhà sách Fahasa, FCO tụ bù Hoàng Hoa Thám ĐZ 480/Xuân HàĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFCYCai Lang 205:30 ngày 26/09/2020 16:00 ngày 26/09/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí 77 đến vị trí 81/1 ĐZ 480/Xuân Hà, thay xà vuông vị trí 81, thu hồi LBS 82-4 Hoàng Hoa Thám, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hoàng Hoa Thám, FCO ĐT nhánh rẽ TBA Lê Duẩn 1, FCO ĐT TBA Nhà sách Fahasa, FCO tụ bù Hoàng Hoa Thám ĐZ 480/Xuân HàĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFDMChính Gián05:30 ngày 26/09/2020 16:00 ngày 26/09/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí 77 đến vị trí 81/1 ĐZ 480/Xuân Hà, thay xà vuông vị trí 81, thu hồi LBS 82-4 Hoàng Hoa Thám, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hoàng Hoa Thám, FCO ĐT nhánh rẽ TBA Lê Duẩn 1, FCO ĐT TBA Nhà sách Fahasa, FCO tụ bù Hoàng Hoa Thám ĐZ 480/Xuân HàĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFGTKDC 132 Hải Phòng05:30 ngày 26/09/2020 16:00 ngày 26/09/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí 77 đến vị trí 81/1 ĐZ 480/Xuân Hà, thay xà vuông vị trí 81, thu hồi LBS 82-4 Hoàng Hoa Thám, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Hoàng Hoa Thám, FCO ĐT nhánh rẽ TBA Lê Duẩn 1, FCO ĐT TBA Nhà sách Fahasa, FCO tụ bù Hoàng Hoa Thám ĐZ 480/Xuân HàĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAJANGUYỄN VĂN LINH06:30 ngày 26/09/2020 14:30 ngày 26/09/2020 Chỉnh nấc phân áp MBA, thay 3 FCO, lắp chống động vật TBA Tân Lập 4; tách tiếp địa, băng cách điện cáp ngầm và lắp chụp TLV tại vị trí 13 - 479E11.- Thay 3 FCO, TLV TBA Bình Thuận 2 - 479E11. - Lắp chụp LBFCO tại vị trí 18 - 479E11. - Lắp cụm rẽ nhánh, thay 3 FCO TBA Vĩnh Trung - 479E11. - Lắp chụp LBFCO và băng cách điện cáp ngầm đầu tuyến đi TBA Thành Lợi tại vị trí 31 - 479E11. - Thay sứ chuỗi Polyme, tách tiếp địa, băng cách điện cáp ngầm và lắp chụp TLV tại vị trí 32 (TBA Nguyễn Văn Linh) - 479E11. - Băng cách điện cáp ngầm TBA Nguyễn Hoàng - 479E11. - Thay: tủ điện trạm, 3 FCO, TLV, dây đầu trên FCO và sứ chuỗi Polyme TBA Bàu Hạc - 479E11. - Thay 3 LBFCO, lắp chụp FCO, TLV, cực Tụ bù Bàu Hạc và lắp giáp níu tại vị trí 43 - 479E11. Lắp giáp níu tại vị trí 44 (K01/19 Đỗ Quang) - 479E11. - Lắp giáp níu tại vị trí 46-1/2 (15 Đỗ Quang) và vị trí 46-1/3 (25 Đỗ Quang) - 479E11. Thay 3 FCO, TLV TBA Bắc Bàu Thạc Gián - 479E11. Lắp chụp FCO, TLV và băng cách điện cáp ngầm đầu tuyến đi TBA NH Công Thương tại vị trí 46-1/5 - 479E11. - Băng cách điện cáp ngầm và lắp chụp TLV tại vị trí 51 - 479E11. Thay 3 FCO TBA Vĩnh An 2 và băng cách điện cáp ngầm tại vị trí 52 - 479E11.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAJGBÌNH THUẬN 206:30 ngày 26/09/2020 14:30 ngày 26/09/2020 Chỉnh nấc phân áp MBA, thay 3 FCO, lắp chống động vật TBA Tân Lập 4; tách tiếp địa, băng cách điện cáp ngầm và lắp chụp TLV tại vị trí 13 - 479E11.- Thay 3 FCO, TLV TBA Bình Thuận 2 - 479E11. - Lắp chụp LBFCO tại vị trí 18 - 479E11. - Lắp cụm rẽ nhánh, thay 3 FCO TBA Vĩnh Trung - 479E11. - Lắp chụp LBFCO và băng cách điện cáp ngầm đầu tuyến đi TBA Thành Lợi tại vị trí 31 - 479E11. - Thay sứ chuỗi Polyme, tách tiếp địa, băng cách điện cáp ngầm và lắp chụp TLV tại vị trí 32 (TBA Nguyễn Văn Linh) - 479E11. - Băng cách điện cáp ngầm TBA Nguyễn Hoàng - 479E11. - Thay: tủ điện trạm, 3 FCO, TLV, dây đầu trên FCO và sứ chuỗi Polyme TBA Bàu Hạc - 479E11. - Thay 3 LBFCO, lắp chụp FCO, TLV, cực Tụ bù Bàu Hạc và lắp giáp níu tại vị trí 43 - 479E11. Lắp giáp níu tại vị trí 44 (K01/19 Đỗ Quang) - 479E11. - Lắp giáp níu tại vị trí 46-1/2 (15 Đỗ Quang) và vị trí 46-1/3 (25 Đỗ Quang) - 479E11. Thay 3 FCO, TLV TBA Bắc Bàu Thạc Gián - 479E11. Lắp chụp FCO, TLV và băng cách điện cáp ngầm đầu tuyến đi TBA NH Công Thương tại vị trí 46-1/5 - 479E11. - Băng cách điện cáp ngầm và lắp chụp TLV tại vị trí 51 - 479E11. Thay 3 FCO TBA Vĩnh An 2 và băng cách điện cáp ngầm tại vị trí 52 - 479E11.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAJJVĨNH AN 206:30 ngày 26/09/2020 14:30 ngày 26/09/2020 Chỉnh nấc phân áp MBA, thay 3 FCO, lắp chống động vật TBA Tân Lập 4; tách tiếp địa, băng cách điện cáp ngầm và lắp chụp TLV tại vị trí 13 - 479E11.- Thay 3 FCO, TLV TBA Bình Thuận 2 - 479E11. - Lắp chụp LBFCO tại vị trí 18 - 479E11. - Lắp cụm rẽ nhánh, thay 3 FCO TBA Vĩnh Trung - 479E11. - Lắp chụp LBFCO và băng cách điện cáp ngầm đầu tuyến đi TBA Thành Lợi tại vị trí 31 - 479E11. - Thay sứ chuỗi Polyme, tách tiếp địa, băng cách điện cáp ngầm và lắp chụp TLV tại vị trí 32 (TBA Nguyễn Văn Linh) - 479E11. - Băng cách điện cáp ngầm TBA Nguyễn Hoàng - 479E11. - Thay: tủ điện trạm, 3 FCO, TLV, dây đầu trên FCO và sứ chuỗi Polyme TBA Bàu Hạc - 479E11. - Thay 3 LBFCO, lắp chụp FCO, TLV, cực Tụ bù Bàu Hạc và lắp giáp níu tại vị trí 43 - 479E11. Lắp giáp níu tại vị trí 44 (K01/19 Đỗ Quang) - 479E11. - Lắp giáp níu tại vị trí 46-1/2 (15 Đỗ Quang) và vị trí 46-1/3 (25 Đỗ Quang) - 479E11. Thay 3 FCO, TLV TBA Bắc Bàu Thạc Gián - 479E11. Lắp chụp FCO, TLV và băng cách điện cáp ngầm đầu tuyến đi TBA NH Công Thương tại vị trí 46-1/5 - 479E11. - Băng cách điện cáp ngầm và lắp chụp TLV tại vị trí 51 - 479E11. Thay 3 FCO TBA Vĩnh An 2 và băng cách điện cáp ngầm tại vị trí 52 - 479E11.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAJLTÂN LẬP 606:30 ngày 26/09/2020 14:30 ngày 26/09/2020 Chỉnh nấc phân áp MBA, thay 3 FCO, lắp chống động vật TBA Tân Lập 4; tách tiếp địa, băng cách điện cáp ngầm và lắp chụp TLV tại vị trí 13 - 479E11.- Thay 3 FCO, TLV TBA Bình Thuận 2 - 479E11. - Lắp chụp LBFCO tại vị trí 18 - 479E11. - Lắp cụm rẽ nhánh, thay 3 FCO TBA Vĩnh Trung - 479E11. - Lắp chụp LBFCO và băng cách điện cáp ngầm đầu tuyến đi TBA Thành Lợi tại vị trí 31 - 479E11. - Thay sứ chuỗi Polyme, tách tiếp địa, băng cách điện cáp ngầm và lắp chụp TLV tại vị trí 32 (TBA Nguyễn Văn Linh) - 479E11. - Băng cách điện cáp ngầm TBA Nguyễn Hoàng - 479E11. - Thay: tủ điện trạm, 3 FCO, TLV, dây đầu trên FCO và sứ chuỗi Polyme TBA Bàu Hạc - 479E11. - Thay 3 LBFCO, lắp chụp FCO, TLV, cực Tụ bù Bàu Hạc và lắp giáp níu tại vị trí 43 - 479E11. Lắp giáp níu tại vị trí 44 (K01/19 Đỗ Quang) - 479E11. - Lắp giáp níu tại vị trí 46-1/2 (15 Đỗ Quang) và vị trí 46-1/3 (25 Đỗ Quang) - 479E11. Thay 3 FCO, TLV TBA Bắc Bàu Thạc Gián - 479E11. Lắp chụp FCO, TLV và băng cách điện cáp ngầm đầu tuyến đi TBA NH Công Thương tại vị trí 46-1/5 - 479E11. - Băng cách điện cáp ngầm và lắp chụp TLV tại vị trí 51 - 479E11. Thay 3 FCO TBA Vĩnh An 2 và băng cách điện cáp ngầm tại vị trí 52 - 479E11.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AC15HÀM NGHI 206:30 ngày 26/09/2020 14:30 ngày 26/09/2020 Chỉnh nấc phân áp MBA, thay 3 FCO, lắp chống động vật TBA Tân Lập 4; tách tiếp địa, băng cách điện cáp ngầm và lắp chụp TLV tại vị trí 13 - 479E11.- Thay 3 FCO, TLV TBA Bình Thuận 2 - 479E11. - Lắp chụp LBFCO tại vị trí 18 - 479E11. - Lắp cụm rẽ nhánh, thay 3 FCO TBA Vĩnh Trung - 479E11. - Lắp chụp LBFCO và băng cách điện cáp ngầm đầu tuyến đi TBA Thành Lợi tại vị trí 31 - 479E11. - Thay sứ chuỗi Polyme, tách tiếp địa, băng cách điện cáp ngầm và lắp chụp TLV tại vị trí 32 (TBA Nguyễn Văn Linh) - 479E11. - Băng cách điện cáp ngầm TBA Nguyễn Hoàng - 479E11. - Thay: tủ điện trạm, 3 FCO, TLV, dây đầu trên FCO và sứ chuỗi Polyme TBA Bàu Hạc - 479E11. - Thay 3 LBFCO, lắp chụp FCO, TLV, cực Tụ bù Bàu Hạc và lắp giáp níu tại vị trí 43 - 479E11. Lắp giáp níu tại vị trí 44 (K01/19 Đỗ Quang) - 479E11. - Lắp giáp níu tại vị trí 46-1/2 (15 Đỗ Quang) và vị trí 46-1/3 (25 Đỗ Quang) - 479E11. Thay 3 FCO, TLV TBA Bắc Bàu Thạc Gián - 479E11. Lắp chụp FCO, TLV và băng cách điện cáp ngầm đầu tuyến đi TBA NH Công Thương tại vị trí 46-1/5 - 479E11. - Băng cách điện cáp ngầm và lắp chụp TLV tại vị trí 51 - 479E11. Thay 3 FCO TBA Vĩnh An 2 và băng cách điện cáp ngầm tại vị trí 52 - 479E11.Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục