Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 3/6

04:00' - 03/06/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng hôm nay 3/6.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất ngày hôm nay 3/6 như sau:

NgàyĐiện LựcMã trạm BATên trạm BAGiờ BĐGiờ KT
03/06/2020ĐL Liên ChiểuHC53HHRJKim Liên07:0011:30
HC53HHYFKDC Hoà Minh 2T214:0016:00
HC53HO14Kim Liên 207:0011:30
ĐL Cẩm LệVC53VS28KĐT ST Hòa Xuân T105:3017:30
VC53VS29KĐT ST Hòa Xuân T205:3017:30
VC53VS30KDC Phía Nam sông Quá Giáng05:3017:30
VC53VS35T3 Đảo A-B Hòa Xuân05:3017:30
VC53VS36T4 Đảo A-B Hòa Xuân05:3017:30
VC53VS37T5 Đảo A-B Hòa Xuân05:3017:30
VC53VS39Hòa Xuân 1A-T105:3017:30
VC53VS40Hòa Xuân 1A-T205:3017:30
VC53VS41T7 Đảo A-B Hòa Xuân05:3017:30
VC53VS43TBA 1BT1 Hòa Xuấn05:3017:30
VC53VS44TBA 1BT2 Hòa Xuấn05:3017:30
VC53VS45TBA Liêm Lạc 305:3017:30
VC53VS51TBA T5 Cồn Dầu05:3017:30
VC53VS52T6 Đảo AB Hòa Xuân05:3017:30
VC53VT31Khu E MR T2 Nam cầu Cẩm Lệ05:3017:30
VC53VT32Khu E1 PK 2,3 Nam cầu Cẩm Lệ T205:3017:30
VC53VT33Khu A3 KDC Nam Cẩm Lệ05:3017:30
VC53VT39KDC F1 Nam cầu Cẩm Lệ05:3017:30
VC53VU10Hòa Phước 205:3017:30
VC53VU16Khu B Nam cầu Cẩm Lệ05:3017:30
VC53VU22Khu E1 PK 2,3 Nam cầu Cẩm Lệ05:3017:30
VC53VU31T1 bên trái đường VCC05:3017:30
VC53VU32T2 bên trái đường VCC05:3017:30
VC53VU40T12 KDC Nam cầu Cẩm Lệ05:3017:30
VC53VU41T3 Bên trái đường Võ Chí Công05:3017:30
VC53VU42T4 Bên trái đường Võ Chí Công05:3017:30
VC53VU43T5 Bên trái đường Võ Chí Công05:3017:30
VC53VU44TBA Cục Quản Trị T2605:3017:30
VC53VU47TBA Phạm Hùng T305:3017:30
VC53VU52TBA Quang Châu 405:3017:30
VC53VU53TBA Quang Châu 505:3017:30
VC53VU54TBA UBND Phường Hòa XUân05:3017:30
VC53VU55TBA Văn Tiến Dũng T505:3017:30
VC53VU57TBA Nhơn Thọ 205:3017:30
VC53VU58TBA Trà Kiểm 205:3017:30
VC53VU60TBA Dương Sơn 605:3017:30
VC53VVEEÁnh sáng Miếu Bông05:3017:30
VC53VVSBChợ mới Hoà phước05:3017:30
VC53VVSJGạch Thanh Bình05:3017:30
VC53VVSXTrà Kiểm05:3017:30
VC53VVSYTân Hạnh05:3017:30
VC53VVTGDương Sơn 05:3017:30
VC53VVTIPhong Nam 05:3017:30
VC53VVTJKDC Nam cầu Cẩm Lệ T505:3017:30
VC53VVTKCẩm Nam 105:3017:30
VC53VVTMQuang Châu05:3017:30
VC53VVTWKDC Nam cầu Cẩm Lệ T205:3017:30
VC53VVU8Miếu Bông 305:3017:30
VC53VVU9Giáng Đông05:3017:30
VC53VVUMQuan Châu 205:3017:30
VC53VVUNMiếu Bông 205:3017:30
VC53VVUOThôn Nhơn Hòa05:3017:30
VC53VVURGiáng Nam 105:3017:30
VC53VVUSThôn Nhơn Thọ05:3017:30
VC53VVUTQuá Giáng 105:3017:30
VC53VVUUQuá Giáng 205:3017:30
VC53VVUVUBND Hoà Phước05:3017:30
VC53VVUWKDC Phong Nam05:3017:30
VC53VVUXĐông Hoà 205:3017:30
VC53VVUYQuan Châu 305:3017:30
VC53VVWALiêm lạc05:3017:30
VC53VVWBHoà xuân 105:3017:30
VC53VVWFTùng Lâm05:3017:30
VC53VVWIPhong Nam 205:3017:30
VC53VVWLDưong Sơn 305:3017:30
VC53VVWVKDC Nam cầu Cẩm Lệ T105:3017:30
VC53VVWWKDC Nam cầu Cẩm Lệ T305:3017:30
VC53VVWXKDC Nam cầu Cẩm Lệ T405:3017:30
VC53VVWYKDC Nam cầu Cẩm Lệ T605:3017:30
VC53VVWZKDC Nam cầu Cẩm Lệ T705:3017:30
VC53VW10Khu E MR Nam cầu Cẩm Lệ05:3017:30
VC53VW13Dương Sơn 405:3017:30
VC53VW18Khu A2 KDC Nam Cẩm Lệ05:3017:30
VC53VW19KCC A2 Nam Cẩm Lệ05:3017:30
VC53VW23T8 KDC E2 BS Nam cầu Cẩm Lệ05:3017:30
VC53VW25T9 KCC E2 KDC Nam cầu Cẩm Lệ05:3017:30
VC53VW26T10 Khu E1 KDC Nam cầu Cẩm Lệ05:3017:30
VC53VW27T11 Khu E MR KDC Nam cầu Cẩm Lệ05:3017:30
VC53VW36T6 Bên Trái đường VCC05:3017:30
VC53VW37T7 Bên Trái đường VCC05:3017:30
VC53VW38T8 Bên Trái đường VCC05:3017:30
VC53VW39T9 Bên Trái đường VCC05:3017:30
VC53VW40TBA Cồn Dầu T405:3017:30
VC53VW42TBA Đông Bến Xe Phía Nam05:3017:30
VC53VW43Dương Sơn 505:3017:30
VC53VW48TBA Khu C Nam Cẩm Lệ05:3017:30
VC53VW54TBA Phong Nam 305:3017:30
VC53VW57TBA Giáng Nam 205:3017:30
VC53VW58TBA Văn Tiến Dũng05:3017:30
VC53VW59TBA Phan Hữu Nghi05:3017:30
VC53VW60TBA Đô Đốc Lân T105:3017:30
VC53VW64TBA Trần Lê T105:3017:30
VC53VW65TBA Văn Tiến Dũng T105:3017:30
VC53VW70TBA Hòa Châu05:3017:30
VC53VW74TBA Hòa Phước 305:3017:30
VC53VW79TBA Phan Văn Đáng05:3017:30
VC53VW80TBA Cẩm Nam 205:3017:30
VC53VW82TBA KHU TĐC Phía Đông Bến xe Phía Nam05:3017:30
VC53VW83TBA 1BT3 Hòa Xuân05:3017:30
VC53VW84TBA T10 Bên Trái Võ chi Công05:3017:30
VC53VW85TBA T11 Bên Trái Võ Chí Công05:3017:30
VC53VW87TBA Hà Duy Phiên05:3017:30
VC53VW88TBA 1BT4 Đảo AB Hòa Xuân05:3017:30
VC53VW90TBA Phạm Hùng T105:3017:30
VC53VW94TBA Phạm Hùng T205:3017:30
VC53VW96TBA Mẹ Thứ T105:3017:30
VC53VW97TBA Mẹ Thứ T205:3017:30
VC53VW98TBA Khu EMR Nam Cẩm Lệ T305:3017:30
VC53VW99TBa Văn Tiến Dũng T305:3017:30
VD53VAAWCông Ty Cổ Phần Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (707727)05:3017:30
VD53VAAXCông ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng (708341)05:3017:30
VD53VABPCông an quận Cẩm Lệ (713456)05:3017:30
VD53VABZCông Ty cổ phần Quảng Tùng (711414)05:3017:30
VD53VADBCông ty TNHH SX ống công nghiệp Hàn Quốc DVTM Tân Phát (600512)05:3017:30
VD53VADSChi nhánh Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí PV OIL Miền Trung tại Đà Nẵng (609138)05:3017:30
VD53VAEIHợp tác xã Thanh Châu (613998)05:3017:30
VD53VAEWCông ty CP Solids Ánh Minh (674033)05:3017:30
VD53VAEWCông ty TNHH Vỹ Hậu (667419)05:3017:30
VD53VAFIDoanh nghiệp tư nhân cơ khí xây dựng Quang Vinh (673741)05:3017:30
VD53VAGBCông ty Cổ phần xây lắp Rồng Biển, (685401)05:3017:30
VD53VAGGCông ty cổ phần đầu tư và kinh doanh thép Nhân Luật (686475)05:3017:30
VD53VAGNCông ty CP xây dựng công trình 545 (687858)05:3017:30
VD53VAGOCông ty CP xây dựng công trình 545 (687859)05:3017:30
VD53VAGPCông ty CP xây dựng công trình 545 (687860)05:3017:30
VD53VAGQCông ty CP xây dựng công trình 545 (687861)05:3017:30
VD53VAGRCông ty CP xây dựng công trình 545 (687862)05:3017:30
VD53VAGSCông ty CP xây dựng công trình 545 (687863)05:3017:30
VD53VAHCPhân viện khoa học hình sự (694299)05:3017:30
VD53VAHPTrung tâm quan trắc môi trường Miền Trung và Tây Nguyên (702446)05:3017:30
VD53VAHS(704152)05:3017:30
VD53VAHTCông ty SFC UMWELTTECHNIK Gmbh-văn phòng điều hành SFC Hòa Xuân tại Tp Đà Nẵng (704220)05:3017:30
VD53VAHTCông ty Cổ phần kỹ thuật SEEN (719916)05:3017:30
VD53VAIBCục Ngoại tuyến - Bộ Công an (705475)05:3017:30
VD53VAJHCông Ty Cổ Phần Chiếu Sáng Công Cộng Đà Nẵng (716233)05:3017:30
VD53VAJH(715867)05:3017:30
VD53VAJKCông ty CP tư vấn và đào tạo Bầu Trời Cao (717311)05:3017:30
VD53VAJPTrung tâm phòng ngừa, ứng phó thảm họa và kho hàng cứu trợ khu vực Miền Trung (718934)05:3017:30
VD53VAJVHộ kinh doanh Nguyễn Thị Mộng Duyên (719555)05:3017:30
VD53VAKEChi nhánh Đà Nẵng xe thương mại - Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (721536)05:3017:30
VD53VAKKCông ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Gia Nguyễn (721731)05:3017:30
VD53VAKRCông ty TNHH MTV Kiss Latex (722834)05:3017:30
VD53VAKYTrung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên TD-TT Đà Nẵng (725649)05:3017:30
VD53VAKZ(725834)05:3017:30
VD53VALMCông an Thành phố Đà Nẵng (726453)05:3017:30
VD53VALOCông ty TNHH Woochang Việt Nam (727290)05:3017:30
VD53VAME(729251)05:3017:30
VD53VAMFCông ty TNHH Danaconnect (730043)05:3017:30
VD53VAMI(730729)05:3017:30
VD53VAMNCông ty TNHH sản xuất và thương mại Hương Thủ Đô (730939)05:3017:30
VD53VAMSBan quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tấng & Phát triển đô thị Đà Nẵng (731881)05:3017:30
VD53VAMTHộ Kinh Doanh Đại Phát (731913)05:3017:30
VD53VAMXCông ty TNHH TOYOTA OKAYAMA Đà Nẵng (732193)05:3017:30
VD53VAMYCông ty cổ phần tư vấn - xây dựng & đầu tư Quang Nguyễn (732713)05:3017:30
VD53VANACông Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất ASIA GREEN (732953)05:3017:30
VD53VANBBan quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng (733066)05:3017:30
ĐL Thanh KhêFC53FFNXPhú Lộc 207:3012:30

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục