Lịch cắt điện Quảng Trị hôm nay 17/1

05:00' - 17/01/2021
BNEWS Lịch cắt điện Quảng Trị cập nhật mới nhất ngày 17/1.

Công ty Điện lực Quảng Trị thông báo lịch cắt điện ngày 17/1 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DO
ĐL Khe SanhFC53CT3ZTBA Ca Tăng 306:30 ngày 17/01/202107:30 ngày 17/01/2021Tách lèo VT 32 XT 473 trạm 110kV Lao Bảo
ĐL Khe SanhFC53TC1ZTBA Trung Chính 106:30 ngày 17/01/202107:30 ngày 17/01/2021Tách lèo VT 32 XT 473 trạm 110kV Lao Bảo
ĐL Khe SanhFC53TC2ZTBA Trung Chính 206:30 ngày 17/01/202107:30 ngày 17/01/2021Tách lèo VT 32 XT 473 trạm 110kV Lao Bảo
ĐL Khe SanhFD53HDLBTBA Hạt điều Lao Bảo06:30 ngày 17/01/202107:30 ngày 17/01/2021Tách lèo VT 32 XT 473 trạm 110kV Lao Bảo
ĐL Khe SanhFD53NHDZTBA Nguyễn Hữu Đoài06:30 ngày 17/01/202107:30 ngày 17/01/2021Tách lèo VT 32 XT 473 trạm 110kV Lao Bảo
ĐL Khe SanhFD53TTLBTBA Tân Triều06:30 ngày 17/01/202107:30 ngày 17/01/2021Tách lèo VT 32 XT 473 trạm 110kV Lao Bảo
ĐL Khe SanhFC53CT3ZTBA Ca Tăng 316:30 ngày 17/01/202117:30 ngày 17/01/2021Đấu lèo VT32 XT 473 trạm 110kV Lao Bảo
ĐL Khe SanhFC53TC1ZTBA Trung Chính 116:30 ngày 17/01/202117:30 ngày 17/01/2021Đấu lèo VT32 XT 473 trạm 110kV Lao Bảo
ĐL Khe SanhFC53TC2ZTBA Trung Chính 216:30 ngày 17/01/202117:30 ngày 17/01/2021Đấu lèo VT32 XT 473 trạm 110kV Lao Bảo
ĐL Khe SanhFD53HDLBTBA Hạt điều Lao Bảo16:30 ngày 17/01/202117:30 ngày 17/01/2021Đấu lèo VT32 XT 473 trạm 110kV Lao Bảo
ĐL Khe SanhFD53NHDZTBA Nguyễn Hữu Đoài16:30 ngày 17/01/202117:30 ngày 17/01/2021Đấu lèo VT32 XT 473 trạm 110kV Lao Bảo
ĐL Khe SanhFD53TTLBTBA Tân Triều16:30 ngày 17/01/202117:30 ngày 17/01/2021Đấu lèo VT32 XT 473 trạm 110kV Lao Bảo

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục