Lịch cắt điện thành phố Nha Trang ngày mai 24/5

10:59' - 23/05/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngưng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 24/5.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 24/5 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Diên Khánh EC510153Trạm 153 - Diên Phú06:30 ngày 24/05/2020 07:30 ngày 24/05/2020 Chuyển lưới 474-475-476-477-E29 (xử lý hiện tượng bất thường MBA T3, kiểm tra tiếp địa vỏ, trung tính các phía 110/22kV, cuộn cân bằng, đóng điện xung kích MBA T3Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510154Trạm 154 - Diên Phú06:30 ngày 24/05/2020 07:30 ngày 24/05/2020 Chuyển lưới 474-475-476-477-E29 (xử lý hiện tượng bất thường MBA T3, kiểm tra tiếp địa vỏ, trung tính các phía 110/22kV, cuộn cân bằng, đóng điện xung kích MBA T3Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510156Trạm 156 - Diên Phú06:30 ngày 24/05/2020 07:30 ngày 24/05/2020 Chuyển lưới 474-475-476-477-E29 (xử lý hiện tượng bất thường MBA T3, kiểm tra tiếp địa vỏ, trung tính các phía 110/22kV, cuộn cân bằng, đóng điện xung kích MBA T3Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510157Trạm 157 - Diên Phú06:30 ngày 24/05/2020 07:30 ngày 24/05/2020 Chuyển lưới 474-475-476-477-E29 (xử lý hiện tượng bất thường MBA T3, kiểm tra tiếp địa vỏ, trung tính các phía 110/22kV, cuộn cân bằng, đóng điện xung kích MBA T3Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510158Trạm 158 - Diên Phú06:30 ngày 24/05/2020 07:30 ngày 24/05/2020 Chuyển lưới 474-475-476-477-E29 (xử lý hiện tượng bất thường MBA T3, kiểm tra tiếp địa vỏ, trung tính các phía 110/22kV, cuộn cân bằng, đóng điện xung kích MBA T3Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510159Trạm 159 - Diên Phú06:30 ngày 24/05/2020 07:30 ngày 24/05/2020 Chuyển lưới 474-475-476-477-E29 (xử lý hiện tượng bất thường MBA T3, kiểm tra tiếp địa vỏ, trung tính các phía 110/22kV, cuộn cân bằng, đóng điện xung kích MBA T3Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510207Trạm 207 - Diên An06:30 ngày 24/05/2020 07:30 ngày 24/05/2020 Chuyển lưới 474-475-476-477-E29 (xử lý hiện tượng bất thường MBA T3, kiểm tra tiếp địa vỏ, trung tính các phía 110/22kV, cuộn cân bằng, đóng điện xung kích MBA T3Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510208Trạm 208 - Diên An06:30 ngày 24/05/2020 07:30 ngày 24/05/2020 Chuyển lưới 474-475-476-477-E29 (xử lý hiện tượng bất thường MBA T3, kiểm tra tiếp địa vỏ, trung tính các phía 110/22kV, cuộn cân bằng, đóng điện xung kích MBA T3Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510209Trạm 209 - Diên An06:30 ngày 24/05/2020 07:30 ngày 24/05/2020 Chuyển lưới 474-475-476-477-E29 (xử lý hiện tượng bất thường MBA T3, kiểm tra tiếp địa vỏ, trung tính các phía 110/22kV, cuộn cân bằng, đóng điện xung kích MBA T3Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510210Trạm 210 - Diên An06:30 ngày 24/05/2020 07:30 ngày 24/05/2020 Chuyển lưới 474-475-476-477-E29 (xử lý hiện tượng bất thường MBA T3, kiểm tra tiếp địa vỏ, trung tính các phía 110/22kV, cuộn cân bằng, đóng điện xung kích MBA T3

Đã duyệt

 

ĐL Diên Khánh EC510216Trạm 216 - Diên Toàn06:30 ngày 24/05/2020 07:30 ngày 24/05/2020 Chuyển lưới 474-475-476-477-E29 (xử lý hiện tượng bất thường MBA T3, kiểm tra tiếp địa vỏ, trung tính các phía 110/22kV, cuộn cân bằng, đóng điện xung kích MBA T3Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510217Trạm 217 - Diên Toàn06:30 ngày 24/05/2020 07:30 ngày 24/05/2020 Chuyển lưới 474-475-476-477-E29 (xử lý hiện tượng bất thường MBA T3, kiểm tra tiếp địa vỏ, trung tính các phía 110/22kV, cuộn cân bằng, đóng điện xung kích MBA T3Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510253Trạm 253 - Vĩnh Trung06:30 ngày 24/05/2020 07:30 ngày 24/05/2020 Chuyển lưới 474-475-476-477-E29 (xử lý hiện tượng bất thường MBA T3, kiểm tra tiếp địa vỏ, trung tính các phía 110/22kV, cuộn cân bằng, đóng điện xung kích MBA T3Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510454Trạm 454 - Diên Toàn06:30 ngày 24/05/2020 07:30 ngày 24/05/2020 Chuyển lưới 474-475-476-477-E29 (xử lý hiện tượng bất thường MBA T3, kiểm tra tiếp địa vỏ, trung tính các phía 110/22kV, cuộn cân bằng, đóng điện xung kích MBA T3Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530003Trạm 03 - Diên phú06:30 ngày 24/05/2020 07:30 ngày 24/05/2020 Chuyển lưới 474-475-476-477-E29 (xử lý hiện tượng bất thường MBA T3, kiểm tra tiếp địa vỏ, trung tính các phía 110/22kV, cuộn cân bằng, đóng điện xung kích MBA T3Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530487Trạm 487 - Cty TNHH TMDV V&T Nha Trang17:30 ngày 24/05/2020 18:30 ngày 24/05/2020 Chuyển lưới 474-475-476-477-E29 (xử lý hiện tượng bất thường MBA T3, kiểm tra tiếp địa vỏ, trung tính các phía 110/22kV, cuộn cân bằng, đóng điện xung kích MBA T3Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530490Trạm 490 - Cty TNHH Hưng Bảo17:30 ngày 24/05/2020 18:30 ngày 24/05/2020 Chuyển lưới 474-475-476-477-E29 (xử lý hiện tượng bất thường MBA T3, kiểm tra tiếp địa vỏ, trung tính các phía 110/22kV, cuộn cân bằng, đóng điện xung kích MBA T3Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530491Trạm 491 - Cty TNHH TMDV Kim Môn17:30 ngày 24/05/2020 18:30 ngày 24/05/2020 Chuyển lưới 474-475-476-477-E29 (xử lý hiện tượng bất thường MBA T3, kiểm tra tiếp địa vỏ, trung tính các phía 110/22kV, cuộn cân bằng, đóng điện xung kích MBA T3Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530493Trạm 493 - Đỗ Hữu Hiên17:30 ngày 24/05/2020 18:30 ngày 24/05/2020 Chuyển lưới 474-475-476-477-E29 (xử lý hiện tượng bất thường MBA T3, kiểm tra tiếp địa vỏ, trung tính các phía 110/22kV, cuộn cân bằng, đóng điện xung kích MBA T3Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530494Trạm 494 - DNTN Thành Danh17:30 ngày 24/05/2020 18:30 ngày 24/05/2020 Chuyển lưới 474-475-476-477-E29 (xử lý hiện tượng bất thường MBA T3, kiểm tra tiếp địa vỏ, trung tính các phía 110/22kV, cuộn cân bằng, đóng điện xung kích MBA T3Đã duyệt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục