Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 16/7

04:48' - 16/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 16/7.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 16/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú PhongDC530407TBA Cụm CN Phú An 106:00 ngày 16/07/2020 13:30 ngày 16/07/2020 - Dựng cột chen, lắp xà, đấu nối và di dời ĐZ 22 kV từ C209-C210 XT 484 TSO; - Chuyển dây đấu lèo tại C210/4- XT 484/TSO tại C209 - C210 từ từ C210 đến C210/4- XT484/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530408TBA Cụm CN Phú An 206:00 ngày 16/07/2020 13:30 ngày 16/07/2020 - Dựng cột chen, lắp xà, đấu nối và di dời ĐZ 22 kV từ C209-C210 XT 484 TSO; - Chuyển dây đấu lèo tại C210/4- XT 484/TSO tại C209 - C210 từ từ C210 đến C210/4- XT484/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530411TBA Phú Xuân 106:00 ngày 16/07/2020 09:30 ngày 16/07/2020 - Dựng cột mới, thu hồi cột cũ, lắp xà, đấu nối di dời ĐZ 22 kV -XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530415TBA Phú Xuân 306:00 ngày 16/07/2020 09:30 ngày 16/07/2020 - Dựng cột mới, thu hồi cột cũ, lắp xà, đấu nối di dời ĐZ 22 kV -XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530417TBA Đồng Sim06:00 ngày 16/07/2020 13:30 ngày 16/07/2020 - Dựng cột chen, lắp xà, đấu nối và di dời ĐZ 22 kV từ C209-C210 XT 484 TSO; - Chuyển dây đấu lèo tại C210/4- XT 484/TSO tại C209 - C210 từ từ C210 đến C210/4- XT484/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530418TBA Làng Cam06:00 ngày 16/07/2020 13:30 ngày 16/07/2020 - Dựng cột chen, lắp xà, đấu nối và di dời ĐZ 22 kV từ C209-C210 XT 484 TSO; - Chuyển dây đấu lèo tại C210/4- XT 484/TSO tại C209 - C210 từ từ C210 đến C210/4- XT484/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530419TBA Phú Hòa06:00 ngày 16/07/2020 09:30 ngày 16/07/2020 - Dựng cột mới, thu hồi cột cũ, lắp xà, đấu nối di dời ĐZ 22 kV -XT478/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530420TBA Khu Kinh tế mới AB06:00 ngày 16/07/2020 13:30 ngày 16/07/2020 - Dựng cột chen, lắp xà, đấu nối và di dời ĐZ 22 kV từ C209-C210 XT 484 TSO; - Chuyển dây đấu lèo tại C210/4- XT 484/TSO tại C209 - C210 từ từ C210 đến C210/4- XT484/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530436TBA Thạch Bảo Sơn06:00 ngày 16/07/2020 13:30 ngày 16/07/2020 - Dựng cột chen, lắp xà, đấu nối và di dời ĐZ 22 kV từ C209-C210 XT 484 TSO; - Chuyển dây đấu lèo tại C210/4- XT 484/TSO tại C209 - C210 từ từ C210 đến C210/4- XT484/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530438TBA Phú An 306:00 ngày 16/07/2020 13:30 ngày 16/07/2020 - Dựng cột chen, lắp xà, đấu nối và di dời ĐZ 22 kV từ C209-C210 XT 484 TSO; - Chuyển dây đấu lèo tại C210/4- XT 484/TSO tại C209 - C210 từ từ C210 đến C210/4- XT484/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539067TBA Nông Sản MB06:00 ngày 16/07/2020 13:30 ngày 16/07/2020 - Dựng cột chen, lắp xà, đấu nối và di dời ĐZ 22 kV từ C209-C210 XT 484 TSO; - Chuyển dây đấu lèo tại C210/4- XT 484/TSO tại C209 - C210 từ từ C210 đến C210/4- XT484/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539068TBA Thế Sang06:00 ngày 16/07/2020 13:30 ngày 16/07/2020 - Dựng cột chen, lắp xà, đấu nối và di dời ĐZ 22 kV từ C209-C210 XT 484 TSO; - Chuyển dây đấu lèo tại C210/4- XT 484/TSO tại C209 - C210 từ từ C210 đến C210/4- XT484/TSOĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530554Bả Canh 207:00 ngày 16/07/2020 11:30 ngày 16/07/2020 Xử lý khoảng cách pha -đấtĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH535009KS Đặng Gia07:00 ngày 16/07/2020 11:30 ngày 16/07/2020 Xử lý khoảng cách pha -đấtĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530578Hoàng Hoa Thám 107:15 ngày 16/07/2020 11:15 ngày 16/07/2020 Sang tải TBA Ga, TBA Hoàng Hoa Thám 1 qua TBA Hoàng Hoa Thám 3Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530837Ga Quy Nhơn07:15 ngày 16/07/2020 11:15 ngày 16/07/2020 Sang tải TBA Ga, TBA Hoàng Hoa Thám 1 qua TBA Hoàng Hoa Thám 3Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC530317TBA CÁT TƯỜNG XBT07:30 ngày 16/07/2020 09:30 ngày 16/07/2020 Dựng cột, chen dưới ĐZ 22kVHoãn
Điện lực Phù MỹEC530317TBA CÁT TƯỜNG XBT07:30 ngày 16/07/2020 14:30 ngày 16/07/2020 Lắp xà, kéo dây ĐZ 0,4kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC530318TBA ĐẠI LƯƠNG XBT07:30 ngày 16/07/2020 09:30 ngày 16/07/2020 Dựng cột, chen dưới ĐZ 22kVHoãn
Điện lực Phù MỹEC538071CHÁNH ĐẠO07:30 ngày 16/07/2020 09:30 ngày 16/07/2020 Dựng cột, chen dưới ĐZ 22kVHoãn
Điện lực Phù MỹEC538078ĐẠI LƯƠNG 207:30 ngày 16/07/2020 09:30 ngày 16/07/2020 Dựng cột, chen dưới ĐZ 22kVHoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530459Tăng Bạt Hổ 207:45 ngày 16/07/2020 10:15 ngày 16/07/2020 Định kỳ TIĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530347Tân Lập XBT08:45 ngày 16/07/2020 11:45 ngày 16/07/2020 Phân chia phụ tải TBA Nam Tượng 1 XT 474 NTAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530360Nam Tượng 208:45 ngày 16/07/2020 11:45 ngày 16/07/2020 Phân chia phụ tải TBA Nam Tượng 1 XT 474 NTAĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC530317TBA CÁT TƯỜNG XBT09:30 ngày 16/07/2020 14:30 ngày 16/07/2020 Lắp xà, kéo dây 0,4kVHoãn

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục