Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 30/5

04:00' - 30/05/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện thành phố du lịch Quy Nhơn - Bình Định) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn hôm nay 30/5.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 30/5 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Hoài ÂnIC510173TBA Hội Trung06:00 ngày 30/05/2020 16:30 ngày 30/05/2020 Thay dây dẫn từ C69/7 đến C69/16 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530142TBA Hội Long.06:00 ngày 30/05/2020 16:30 ngày 30/05/2020 Thay dây dẫn từ C69/7 đến C69/16 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530143TBA Bình Hoà.06:00 ngày 30/05/2020 16:30 ngày 30/05/2020 Thay dây dẫn từ C69/7 đến C69/16 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530144TBA Phước Bình.06:00 ngày 30/05/2020 16:30 ngày 30/05/2020 Thay dây dẫn từ C69/7 đến C69/16 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530147TBA Cẩm Đức 206:00 ngày 30/05/2020 16:30 ngày 30/05/2020 Thay dây dẫn từ C69/7 đến C69/16 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530148TBA Phước Bình 206:00 ngày 30/05/2020 16:30 ngày 30/05/2020 Thay dây dẫn từ C69/7 đến C69/16 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530171TBA Cẩm Đức06:00 ngày 30/05/2020 16:30 ngày 30/05/2020 Thay dây dẫn từ C69/7 đến C69/16 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530172TBA UB Xã Ân hảo06:00 ngày 30/05/2020 16:30 ngày 30/05/2020 Thay dây dẫn từ C69/7 đến C69/16 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC531147TBA Bình Hoà Nam06:00 ngày 30/05/2020 16:30 ngày 30/05/2020 Thay dây dẫn từ C69/7 đến C69/16 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537047TBA Gò Đồn 206:00 ngày 30/05/2020 16:30 ngày 30/05/2020 Thay dây dẫn từ C69/7 đến C69/16 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539023TBA Trà cong06:00 ngày 30/05/2020 16:30 ngày 30/05/2020 Thay dây dẫn từ C69/7 đến C69/16 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539075TBA Mỹ Đức 106:00 ngày 30/05/2020 16:30 ngày 30/05/2020 Thay dây dẫn từ C69/7 đến C69/16 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539076TBA Mỹ Đức 306:00 ngày 30/05/2020 16:30 ngày 30/05/2020 Thay dây dẫn từ C69/7 đến C69/16 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539078TBA Mỹ Đức 206:00 ngày 30/05/2020 16:30 ngày 30/05/2020 Thay dây dẫn từ C69/7 đến C69/16 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539116Trang Trại Ân Mỹ06:00 ngày 30/05/2020 16:30 ngày 30/05/2020 Thay dây dẫn từ C69/7 đến C69/16 XT471HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539165Mý Đức 406:00 ngày 30/05/2020 16:30 ngày 30/05/2020 Thay dây dẫn từ C69/7 đến C69/16 XT471HNHĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC530301BÌNH DƯƠNG 106:30 ngày 30/05/2020 16:45 ngày 30/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC530302BÌNH DƯƠNG 506:30 ngày 30/05/2020 16:45 ngày 30/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC530303BÌNH DƯƠNG 606:30 ngày 30/05/2020 16:45 ngày 30/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH538156TTCN Bình Dương 206:30 ngày 30/05/2020 16:45 ngày 30/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH538157Thiên Bắc06:30 ngày 30/05/2020 16:45 ngày 30/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH538158TTCN Bình Dương 106:30 ngày 30/05/2020 16:45 ngày 30/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH538173TTCN Bình Dương 306:30 ngày 30/05/2020 16:45 ngày 30/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH538174TTCN Bình Dương 406:30 ngày 30/05/2020 16:45 ngày 30/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539067NM nhựa06:30 ngày 30/05/2020 16:45 ngày 30/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539068Xơ dừa (Thiện Hoàng)06:30 ngày 30/05/2020 16:45 ngày 30/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539083Đặng Hoàng Sơn Tùng06:30 ngày 30/05/2020 16:45 ngày 30/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539723Công ty TNHH SX&TM Đông Mỹ Đức06:30 ngày 30/05/2020 16:45 ngày 30/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539744Công ty CP Tân Phú Sơn06:30 ngày 30/05/2020 16:45 ngày 30/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539745Công ty TNHH MTV SXTMDV Quang Dũng06:30 ngày 30/05/2020 16:45 ngày 30/05/2020 Thay xà, dây dẫn ĐZ 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC533093Đoàn Thị Điểm 207:45 ngày 30/05/2020 12:15 ngày 30/05/2020 Di dời cột điện và ĐZ 0,4KVĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục