Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 10/4

13:00' - 09/04/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 10/4.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 10/4 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú TàiFC530141Cảnh An 105:00 ngày 10/04/2021 18:00 ngày 10/04/2021 Đảo lèo chuyển đấu nối ĐZ 22kV XT479/QNH và XT482/QNHHoãn
Điện Lực Phú TàiFC530162Phước Thành 2-105:00 ngày 10/04/2021 18:00 ngày 10/04/2021 Đảo lèo chuyển đấu nối ĐZ 22kV XT479/QNH và XT482/QNHHoãn
Điện Lực Phú TàiFC530164BTS Phước Thành05:00 ngày 10/04/2021 18:00 ngày 10/04/2021 Đảo lèo chuyển đấu nối ĐZ 22kV XT479/QNH và XT482/QNHHoãn
Điện Lực Phú TàiFC530167Phước Thành 805:00 ngày 10/04/2021 18:00 ngày 10/04/2021 Đảo lèo chuyển đấu nối ĐZ 22kV XT479/QNH và XT482/QNHHoãn
Điện Lực Phú TàiFC530168Phước Thành 305:00 ngày 10/04/2021 18:00 ngày 10/04/2021 Đảo lèo chuyển đấu nối ĐZ 22kV XT479/QNH và XT482/QNHHoãn
Điện Lực Phú TàiFC530169Phước Thành 705:00 ngày 10/04/2021 18:00 ngày 10/04/2021 Đảo lèo chuyển đấu nối ĐZ 22kV XT479/QNH và XT482/QNHHoãn
Điện Lực Phú TàiFC538201Phước Thành 1005:00 ngày 10/04/2021 18:00 ngày 10/04/2021 Đảo lèo chuyển đấu nối ĐZ 22kV XT479/QNH và XT482/QNHHoãn
Điện Lực Phú TàiFC53A802Bình An 205:00 ngày 10/04/2021 18:00 ngày 10/04/2021 Đảo lèo chuyển đấu nối ĐZ 22kV XT479/QNH và XT482/QNHHoãn
Điện Lực Phú TàiFC53A807Phước Thành 905:00 ngày 10/04/2021 18:00 ngày 10/04/2021 Đảo lèo chuyển đấu nối ĐZ 22kV XT479/QNH và XT482/QNHHoãn
Điện Lực Phú TàiFC53A808Vườn Táo05:00 ngày 10/04/2021 18:00 ngày 10/04/2021 Đảo lèo chuyển đấu nối ĐZ 22kV XT479/QNH và XT482/QNHHoãn
Điện Lực Phú TàiFH531031Kho VT KTNN Phước Thành05:00 ngày 10/04/2021 18:00 ngày 10/04/2021 Đảo lèo chuyển đấu nối ĐZ 22kV XT479/QNH và XT482/QNHHoãn
Điện Lực Phú TàiFH531049Xưởng Gạch Không Nung05:00 ngày 10/04/2021 18:00 ngày 10/04/2021 Đảo lèo chuyển đấu nối ĐZ 22kV XT479/QNH và XT482/QNHHoãn
Điện Lực Phú TàiFH531051Tấn Thành05:00 ngày 10/04/2021 18:00 ngày 10/04/2021 Đảo lèo chuyển đấu nối ĐZ 22kV XT479/QNH và XT482/QNHHoãn
Điện Lực Phú TàiFH531075Trường lái xe05:00 ngày 10/04/2021 18:00 ngày 10/04/2021 Đảo lèo chuyển đấu nối ĐZ 22kV XT479/QNH và XT482/QNHHoãn
Điện Lực Phú TàiFH531076D90605:00 ngày 10/04/2021 18:00 ngày 10/04/2021 Đảo lèo chuyển đấu nối ĐZ 22kV XT479/QNH và XT482/QNHHoãn
Điện Lực Phú TàiFH538201Tường Nguyên05:00 ngày 10/04/2021 18:00 ngày 10/04/2021 Đảo lèo chuyển đấu nối ĐZ 22kV XT479/QNH và XT482/QNHHoãn
Điện Lực Phú TàiFH538203Hoàng Long05:00 ngày 10/04/2021 18:00 ngày 10/04/2021 Đảo lèo chuyển đấu nối ĐZ 22kV XT479/QNH và XT482/QNHHoãn
Điện Lực Phú TàiFH538204Giày Bình Định05:00 ngày 10/04/2021 18:00 ngày 10/04/2021 Đảo lèo chuyển đấu nối ĐZ 22kV XT479/QNH và XT482/QNHHoãn
Điện Lực Phú TàiFH538205Tuấn Đạt05:00 ngày 10/04/2021 18:00 ngày 10/04/2021 Đảo lèo chuyển đấu nối ĐZ 22kV XT479/QNH và XT482/QNHHoãn
Điện Lực Phú TàiFH538206Đông Á 305:00 ngày 10/04/2021 18:00 ngày 10/04/2021 Đảo lèo chuyển đấu nối ĐZ 22kV XT479/QNH và XT482/QNHHoãn
Điện Lực Phú TàiFH639008Đá Thuận Đức 206:30 ngày 10/04/2021 17:30 ngày 10/04/2021 Đảo lèo chuyển đấu nối ĐZ 22kV XT479/QNH và XT482/QNHĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH639009Công ty Đá06:30 ngày 10/04/2021 17:30 ngày 10/04/2021 Đảo lèo chuyển đấu nối ĐZ 22kV XT479/QNH và XT482/QNHĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539086Chăn nuôi Việt Thắng07:00 ngày 10/04/2021 12:15 ngày 10/04/2021 Đấu nối đường dây 22KV TBA 400KVA và 1000KVA Việt Thắng 1 & 3 XDM Tại cột C131/26/21A NR chăn nuôi Việt Thắng XT 477 PCAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531037NewHope Bình Định07:30 ngày 10/04/2021 16:30 ngày 11/04/2021 Nâng công suất MBA từ 1000 KVA lên 1600 KVAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH531080New Hope Bình Định 207:30 ngày 10/04/2021 16:00 ngày 10/04/2021 Nâng công suất MBA từ 1000 KVA lên 1600 KVAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530236TBA Hai Bà Trưng 307:45 ngày 10/04/2021 12:15 ngày 10/04/2021 Bảo dưỡng TBA, nâng tủ điện 0,4kv TBA Hai Bà Trưng 3 XT472/PCAĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC517032TBA Nghĩa Điền 210:30 ngày 10/04/2021 12:50 ngày 10/04/2021 Lắp xà,PK,Kéo căng dây và đấu nối đường dây 22kV đến đầu trên 03 FCO cấp điện TBA Trung Tâm - 477 HNH (chờ nghiệm thu đóng điện)Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532179TBA Nghĩa Điền10:30 ngày 10/04/2021 12:50 ngày 10/04/2021 Lắp xà,PK,Kéo căng dây và đấu nối đường dây 22kV đến đầu trên 03 FCO cấp điện TBA Trung Tâm - 477 HNH (chờ nghiệm thu đóng điện)Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537049TBA Bình Sơn 310:30 ngày 10/04/2021 12:50 ngày 10/04/2021 Lắp xà,PK,Kéo căng dây và đấu nối đường dây 22kV đến đầu trên 03 FCO cấp điện TBA Trung Tâm - 477 HNH (chờ nghiệm thu đóng điện)Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539013TBA Phan Trại 2 Nghĩa Điền10:30 ngày 10/04/2021 12:50 ngày 10/04/2021 Lắp xà,PK,Kéo căng dây và đấu nối đường dây 22kV đến đầu trên 03 FCO cấp điện TBA Trung Tâm - 477 HNH (chờ nghiệm thu đóng điện)Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục