Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 11/7

14:00' - 10/07/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngừng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 11/7.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 11/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Diên Khánh EC010410Trạm 410 - Suối Tiên05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510107Trạm 107 - Diên Lạc05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510108Trạm 108 - Diên Lạc05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510109Trạm 109 - Diên Lạc05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510114Trạm 114 - Diên Lạc05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510115Trạm 115 - Diên Lạc05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510116Trạm 116 - Diên Lạc05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510117Trạm 117 - Diên Lạc05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510118Trạm 118 - Diên Lạc05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510119Trạm 119 - Diên Lạc05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510133Trạm 133 - Suối Tiên05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510134Trạm 134 - Suối Tiên05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510135Trạm 135 - Suối Tiên05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510136Trạm 136 - Suối Tiên05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510137Trạm 137 - Suối Tiên05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510169Trạm 169 - Diên Lâm05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510181Trạm 181 - Suối Hiệp05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510182Trạm 182 - Suối Hiệp05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510184Trạm 184 - Suối Hiệp05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510185Trạm 185 - Suối Hiệp05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510218Trạm 218 - Diên Bình05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510219Trạm 219 - Diên Bình05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510220Trạm 220 - Diên Bình05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510221Trạm 221 - Diên Bình05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510223Trạm 223 - Diên Bình05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED5370T3Trạm 370 - NM Đá Granite - CTCP CB Gỗ Việt Đức05:00 ngày 11/07/2020 06:00 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 01 của 04 xuất tuyến 471-473-475-477-DKH (phục vụ công tác của XNLĐCT theo TB 11-06-2020)Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530011T.11 - Phạm Văn Đồng - Vĩnh Lương06:00 ngày 11/07/2020 16:30 ngày 11/07/2020 - Dựng cột, lắp xà sứ, thay dây tuyến 471-ĐĐE từ vị trí TA03 XDM (nằm giữa khoảng cột 471-ĐĐE/114-34 và 471-ĐĐE/114-35) đến vị trí 471-ĐĐE/114-53; - Dựng cột, lắp xà sứ các vị trí trồng mới từ vị trí 417-ĐĐE/114-53 đến vị trí 417-ĐĐE/114-62Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530038T.38 - Xóm còi - Hòn Dung - Vĩnh Hải06:00 ngày 11/07/2020 11:30 ngày 11/07/2020 Thay sứ đứng cột 471ĐĐE_86, bọc tôn thân cột từ cột 471ĐĐE_02 đến cột 471ĐĐE_65, Phát quang hành lang tuyến từ cột 471ĐĐE_85 đến cột 471ĐĐE_90.Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530041Trạm T.41 Văn Đăng 2 Vĩnh Lương06:00 ngày 11/07/2020 06:15 ngày 11/07/2020 Cắt dao cách ly vị trí 471ĐĐE_102Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530140Lương Hòa - xã Vĩnh Lương06:00 ngày 11/07/2020 11:30 ngày 11/07/2020 Thay sứ đứng cột 471ĐĐE_86, bọc tôn thân cột từ cột 471ĐĐE_02 đến cột 471ĐĐE_65, Phát quang hành lang tuyến từ cột 471ĐĐE_85 đến cột 471ĐĐE_90.Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530208T.208_Đồn biên phòng06:00 ngày 11/07/2020 06:15 ngày 11/07/2020 Cắt dao cách ly vị trí 471ĐĐE_102Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530269Thôn Cát Lợi 106:00 ngày 11/07/2020 06:15 ngày 11/07/2020 Cắt dao cách ly vị trí 471ĐĐE_102Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530272Cát Lợi 206:00 ngày 11/07/2020 06:15 ngày 11/07/2020 Cắt dao cách ly vị trí 471ĐĐE_102Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530289T.289 - Cát Lợi - Vĩnh Lương06:00 ngày 11/07/2020 06:15 ngày 11/07/2020 Cắt dao cách ly vị trí 471ĐĐE_102Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530290Lương Hoà 106:00 ngày 11/07/2020 11:30 ngày 11/07/2020 Thay sứ đứng cột 471ĐĐE_86, bọc tôn thân cột từ cột 471ĐĐE_02 đến cột 471ĐĐE_65, Phát quang hành lang tuyến từ cột 471ĐĐE_85 đến cột 471ĐĐE_90.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC4301BHT.01BH -(07)07:00 ngày 11/07/2020 08:00 ngày 11/07/2020 Dựng trụ dưới tuyến tại VT 98Hoãn
ĐL Cam Ranh CC4301CLT.01CL - (07)07:00 ngày 11/07/2020 08:00 ngày 11/07/2020 Dựng trụ dưới tuyến tại VT 98Hoãn
ĐL Cam Ranh CC4302BHT.02BH -(07)07:00 ngày 11/07/2020 08:00 ngày 11/07/2020 Dựng trụ dưới tuyến tại VT 98Hoãn
ĐL Cam Ranh CC4302CLT.02CL -(07)07:00 ngày 11/07/2020 08:00 ngày 11/07/2020 Dựng trụ dưới tuyến tại VT 98Hoãn
ĐL Cam Ranh CC4303BHT.03BH -(07)07:00 ngày 11/07/2020 08:00 ngày 11/07/2020 Dựng trụ dưới tuyến tại VT 98Hoãn
ĐL Vạn Ninh FC419057Trạm công cộng 04 Xuân Sơn07:00 ngày 11/07/2020 17:00 ngày 11/07/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ từ vị trí 473TC.F1/61-32 đến 473TC.F1/61-54Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419058Trạm công cộng 05 Xuân Trang07:00 ngày 11/07/2020 07:30 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 473TC.F1/61-17 để Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ từ vị trí 473TC.F1/61-32 đến 473TC.F1/61-54Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419058Trạm công cộng 05 Xuân Trang07:00 ngày 11/07/2020 17:00 ngày 11/07/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ từ vị trí 473TC.F1/61-32 đến 473TC.F1/61-54Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419061Trạm công cộng 07 Xuân Trang07:00 ngày 11/07/2020 07:30 ngày 11/07/2020 Tháo lèo vị trí 473TC.F1/61-17 để Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ từ vị trí 473TC.F1/61-32 đến 473TC.F1/61-54Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC419061Trạm công cộng 07 Xuân Trang07:00 ngày 11/07/2020 17:00 ngày 11/07/2020 Thay dây, xà, sứ nhánh rẽ từ vị trí 473TC.F1/61-32 đến 473TC.F1/61-54Đã duyệt

 

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục