Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 22/1

14:00' - 21/01/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 22/1.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 22/1 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC53001ATrạm T.01A - Vĩnh Ngọc05:00 ngày 22/01/2021 06:00 ngày 22/01/2021 Tháo lèo tuyến 480MVO tại VT34 về hướng VT33Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001BTrạm T.01B -Vĩnh Ngọc05:00 ngày 22/01/2021 06:00 ngày 22/01/2021 Tháo lèo tuyến 480MVO tại VT34 về hướng VT33Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001CTrạm T.01C -Xã Vĩnh Ngọc05:00 ngày 22/01/2021 06:00 ngày 22/01/2021 Tháo lèo tuyến 480MVO tại VT34 về hướng VT33Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001DTrạm T.01D -Trước Đình Phú Nông- Vĩnh Ngọc05:00 ngày 22/01/2021 15:00 ngày 22/01/2021 - Lắp xà, thay dây trung áp từ cột 480MVO_18 đến cột 480MVO_18/1; từ cột 480MVO_28 đến cột 480MVO_28/1. - Lắp DCL tại cột 480MVO/30. - Kiểm tra, sửa chữa DCL tại cột 480MVO/17, CD 480-2/trạm xây T.398Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001ETrạm T.01E -Vĩnh Ngọc05:00 ngày 22/01/2021 06:00 ngày 22/01/2021 Tháo lèo tuyến 480MVO tại VT34 về hướng VT33Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001GTrạm T.01G - Vĩnh Ngọc05:00 ngày 22/01/2021 06:00 ngày 22/01/2021 Tháo lèo tuyến 480MVO tại VT34 về hướng VT33Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001HTrạm T.01H - Vĩnh Ngọc05:00 ngày 22/01/2021 06:00 ngày 22/01/2021 Tháo lèo tuyến 480MVO tại VT34 về hướng VT33Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001KTrạm T.01K - Vĩnh Ngọc05:00 ngày 22/01/2021 06:00 ngày 22/01/2021 Tháo lèo tuyến 480MVO tại VT34 về hướng VT33Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001LTrạm T.01L - Vĩnh Ngọc05:00 ngày 22/01/2021 06:00 ngày 22/01/2021 Tháo lèo tuyến 480MVO tại VT34 về hướng VT33Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001MTrạm T.01M - Phú Nông05:00 ngày 22/01/2021 15:00 ngày 22/01/2021 - Lắp xà, thay dây trung áp từ cột 480MVO_18 đến cột 480MVO_18/1; từ cột 480MVO_28 đến cột 480MVO_28/1. - Lắp DCL tại cột 480MVO/30. - Kiểm tra, sửa chữa DCL tại cột 480MVO/17, CD 480-2/trạm xây T.398Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53002ATrạm T.02A - Vĩnh Ngọc05:00 ngày 22/01/2021 06:00 ngày 22/01/2021 Tháo lèo tuyến 480MVO tại VT34 về hướng VT33Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53002BTrạm T.02B -Vĩnh Ngọc (gan k/s Thach Ngan)05:00 ngày 22/01/2021 06:00 ngày 22/01/2021 Tháo lèo tuyến 480MVO tại VT34 về hướng VT33Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53002CTrạm T.02C -Vĩnh Ngọc- Đường Liên Hoa05:00 ngày 22/01/2021 06:00 ngày 22/01/2021 Tháo lèo tuyến 480MVO tại VT34 về hướng VT33Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53002DTrạm T.02D - Chợ Vĩnh Ngọc05:00 ngày 22/01/2021 06:00 ngày 22/01/2021 Tháo lèo tuyến 480MVO tại VT34 về hướng VT33Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530398Trạm T.398-Khu Đô Thị VĐT05:00 ngày 22/01/2021 15:00 ngày 22/01/2021 - Lắp xà, thay dây trung áp từ cột 480MVO_18 đến cột 480MVO_18/1; từ cột 480MVO_28 đến cột 480MVO_28/1. - Lắp DCL tại cột 480MVO/30. - Kiểm tra, sửa chữa DCL tại cột 480MVO/17, CD 480-2/trạm xây T.398Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530545Trạm T.545 - Nước đá viên Bình Minh05:00 ngày 22/01/2021 06:00 ngày 22/01/2021 Tháo lèo tuyến 480MVO tại VT34 về hướng VT33Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530059Trạm T.59 -Vĩnh Thạnh06:00 ngày 22/01/2021 06:10 ngày 22/01/2021 Thao tác đóng LBS hở tại cột 476-480MVO_82/46Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53050ETrạm T.50E Đường Trung tâm xã Vinh Thanh06:00 ngày 22/01/2021 06:10 ngày 22/01/2021 Thao tác đóng LBS hở tại cột 476-480MVO_82/46Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53050HTrạm T.50H - Vĩnh Thạnh06:00 ngày 22/01/2021 06:10 ngày 22/01/2021 Thao tác đóng LBS hở tại cột 476-480MVO_82/46Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53050MTrạm T.50M - Vĩnh Thạnh06:00 ngày 22/01/2021 06:10 ngày 22/01/2021 Thao tác đóng LBS hở tại cột 476-480MVO_82/46Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524808Ninh Tân 406:00 ngày 22/01/2021 07:00 ngày 22/01/2021 Tháo lèo tại VT 478NIHO_160 và VT 478NIHO_172Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524809PĐ Ninh quang 0306:00 ngày 22/01/2021 07:00 ngày 22/01/2021 Tháo lèo tại VT 478NIHO_160 và VT 478NIHO_172Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534217Xóm Hộ - Ninh Ích06:00 ngày 22/01/2021 07:00 ngày 22/01/2021 Tháo lèo tại VT 478NIHO_160 và VT 478NIHO_172Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534218Ngọc Diêm - Ninh Ích06:00 ngày 22/01/2021 07:00 ngày 22/01/2021 Tháo lèo tại VT 478NIHO_160 và VT 478NIHO_172Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534219Tân Thành - Ninh Ích06:00 ngày 22/01/2021 07:00 ngày 22/01/2021 Tháo lèo tại VT 478NIHO_160 và VT 478NIHO_172Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53E009Cty CP XD Khánh Anh06:00 ngày 22/01/2021 07:00 ngày 22/01/2021 Tháo lèo tại VT 478NIHO_160 và VT 478NIHO_172Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC010412Trạm 412 - Diên Thọ06:00 ngày 22/01/2021 08:30 ngày 22/01/2021 Xử lý tiếp xúc lèo trên tuyến 476DKH tại các vị trí 73, 127, DCL 476-7 tại TC.F6BĐã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410064Trạm 64 - Diên Tân06:00 ngày 22/01/2021 08:30 ngày 22/01/2021 Xử lý tiếp xúc lèo trên tuyến 476DKH tại các vị trí 73, 127, DCL 476-7 tại TC.F6BĐã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410066Trạm 66 - Diên Tân06:00 ngày 22/01/2021 08:30 ngày 22/01/2021 Xử lý tiếp xúc lèo trên tuyến 476DKH tại các vị trí 73, 127, DCL 476-7 tại TC.F6BĐã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410199Trạm 199 - Diên Thọ06:00 ngày 22/01/2021 08:30 ngày 22/01/2021 Xử lý tiếp xúc lèo trên tuyến 476DKH tại các vị trí 73, 127, DCL 476-7 tại TC.F6BĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục