Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 27/2

12:30' - 26/02/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 27/2.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 27/2 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Vĩnh Nguyên JC53036DTRẠM 36D Đường Trường Sa06:00 ngày 27/02/2021 13:00 ngày 27/02/2021 Dựng trụ lắp đặt , đấu nối TBA mới tại khoảng 479-BTA/74 đến 479-BTA/75Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC53087ATrạm 87A Đường Lương Thế Vinh06:00 ngày 27/02/2021 13:00 ngày 27/02/2021 Dựng trụ lắp đặt , đấu nối TBA mới tại khoảng 479-BTA/74 đến 479-BTA/75Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC53087CTrạm 87C Đường Lý Nam Đế06:00 ngày 27/02/2021 13:00 ngày 27/02/2021 Kéo dây hạ áp trạm T.87CĐã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530277Đại Chủng Viện Sao Biển06:00 ngày 27/02/2021 13:00 ngày 27/02/2021 Dựng trụ lắp đặt , đấu nối TBA mới tại khoảng 479-BTA/74 đến 479-BTA/75Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JD530421Tổng Đài Host Bình Tân06:00 ngày 27/02/2021 13:00 ngày 27/02/2021 Dựng trụ lắp đặt , đấu nối TBA mới tại khoảng 479-BTA/74 đến 479-BTA/75Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD51A629Trại gà Nguyễn Văn Đức06:00 ngày 27/02/2021 17:00 ngày 27/02/2021 Dựng trụ BTLT, lắp DCL, lắp chụp đầu cột, xà, sứ, thu hồi xà, thay dây bọc, lắp lại dây chống sét tuyến 477CRA từ 01 đến 39Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD51A694Trạm A694 Võ Văn Thường - Trại nuôi heo06:00 ngày 27/02/2021 17:00 ngày 27/02/2021 Dựng trụ BTLT, lắp DCL, lắp chụp đầu cột, xà, sứ, thu hồi xà, thay dây bọc, lắp lại dây chống sét tuyến 477CRA từ 01 đến 39Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A688Trại gà - Nguyễn Thị Ngọc Trai06:00 ngày 27/02/2021 17:00 ngày 27/02/2021 Dựng trụ BTLT, lắp DCL, lắp chụp đầu cột, xà, sứ, thu hồi xà, thay dây bọc, lắp lại dây chống sét tuyến 477CRA từ 01 đến 39Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A695Trạm A695 - Công Ty Tân Khánh Hậu06:00 ngày 27/02/2021 17:00 ngày 27/02/2021 Dựng trụ BTLT, lắp DCL, lắp chụp đầu cột, xà, sứ, thu hồi xà, thay dây bọc, lắp lại dây chống sét tuyến 477CRA từ 01 đến 39Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A696Trạm A696 - Công Ty Minh Quang 16806:00 ngày 27/02/2021 17:00 ngày 27/02/2021 Dựng trụ BTLT, lắp DCL, lắp chụp đầu cột, xà, sứ, thu hồi xà, thay dây bọc, lắp lại dây chống sét tuyến 477CRA từ 01 đến 39Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A697Trạm A697 - Công Ty Phước An06:00 ngày 27/02/2021 17:00 ngày 27/02/2021 Dựng trụ BTLT, lắp DCL, lắp chụp đầu cột, xà, sứ, thu hồi xà, thay dây bọc, lắp lại dây chống sét tuyến 477CRA từ 01 đến 39Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A698Trạm A698 - Công Ty Khánh Huyền ( ĐMT )06:00 ngày 27/02/2021 17:00 ngày 27/02/2021 Dựng trụ BTLT, lắp DCL, lắp chụp đầu cột, xà, sứ, thu hồi xà, thay dây bọc, lắp lại dây chống sét tuyến 477CRA từ 01 đến 39Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A700Trạm A700 - Nông Trại Võ Tấn Thống06:00 ngày 27/02/2021 17:00 ngày 27/02/2021 Dựng trụ BTLT, lắp DCL, lắp chụp đầu cột, xà, sứ, thu hồi xà, thay dây bọc, lắp lại dây chống sét tuyến 477CRA từ 01 đến 39Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A706Trạm A706 - Công Ty TNHH CNX Tiến Hưng06:00 ngày 27/02/2021 17:00 ngày 27/02/2021 Dựng trụ BTLT, lắp DCL, lắp chụp đầu cột, xà, sứ, thu hồi xà, thay dây bọc, lắp lại dây chống sét tuyến 477CRA từ 01 đến 39Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KD53A707Trạm A707 - Công Ty CP Santo06:00 ngày 27/02/2021 17:00 ngày 27/02/2021 Dựng trụ BTLT, lắp DCL, lắp chụp đầu cột, xà, sứ, thu hồi xà, thay dây bọc, lắp lại dây chống sét tuyến 477CRA từ 01 đến 39Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC414BTNT.4BCTN (08)06:30 ngày 27/02/2021 12:00 ngày 27/02/2021 Xử lý phục vụ thi công qua vị trí giao chéo thuộc nhánh rẽ 471CRA/14.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC513CTNT.3CTN ( 08 )06:30 ngày 27/02/2021 12:00 ngày 27/02/2021 Xử lý phục vụ thi công qua vị trí giao chéo thuộc nhánh rẽ 471CRA/14.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC514CTNT.4CTN ( 08 )06:30 ngày 27/02/2021 12:00 ngày 27/02/2021 Xử lý phục vụ thi công qua vị trí giao chéo thuộc nhánh rẽ 471CRA/14.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514237PĐ Ninh Lộc 107:00 ngày 27/02/2021 08:00 ngày 27/02/2021 Tháo lèo tại VT 471NIHO_44Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514251PĐ Ninh Giang 0607:00 ngày 27/02/2021 08:00 ngày 27/02/2021 Tháo lèo tại VT 471NIHO_44Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514253PĐ Ninh giang 0407:00 ngày 27/02/2021 08:00 ngày 27/02/2021 Tháo lèo tại VT 471NIHO_44Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514254PĐ Ninh giang 0107:00 ngày 27/02/2021 08:00 ngày 27/02/2021 Tháo lèo tại VT 471NIHO_44Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514255PĐ Ninh giang 0207:00 ngày 27/02/2021 08:00 ngày 27/02/2021 Tháo lèo tại VT 471NIHO_44Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514259PĐ Ninh Hà 0207:00 ngày 27/02/2021 08:00 ngày 27/02/2021 Tháo lèo tại VT 471NIHO_44Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514299Phụng Cang - Ninh Hưng07:00 ngày 27/02/2021 08:00 ngày 27/02/2021 Tháo lèo tại VT 471NIHO_44Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC5143314214B Ninh Phú07:00 ngày 27/02/2021 08:00 ngày 27/02/2021 Tháo lèo tại VT 471NIHO_44Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514419PĐ Ninh Phụng 0307:00 ngày 27/02/2021 14:00 ngày 27/02/2021 - Lắp đặt FCO NR tại cột 473NIHO/12A-38-5, 473NIHO/12A-41-1. - Xử lý khoảng cách pha-pha tại cột 473NIHO/12A-41-18 -> 473NIHO/12A-41-19. - Chỉnh cần thao tác LBS+DCL tại cột 473NIHO/12A-2. - Kéo rãi căng dây ĐZ XDM tại VT 473NIHO_82 (chỉ căng dây, không đấu nối)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514420PĐ Ninh Phụng 0407:00 ngày 27/02/2021 14:00 ngày 27/02/2021 - Lắp đặt FCO NR tại cột 473NIHO/12A-38-5, 473NIHO/12A-41-1. - Xử lý khoảng cách pha-pha tại cột 473NIHO/12A-41-18 -> 473NIHO/12A-41-19. - Chỉnh cần thao tác LBS+DCL tại cột 473NIHO/12A-2. - Kéo rãi căng dây ĐZ XDM tại VT 473NIHO_82 (chỉ căng dây, không đấu nối)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514421PĐ Ninh Phụng 0107:00 ngày 27/02/2021 14:00 ngày 27/02/2021 - Lắp đặt FCO NR tại cột 473NIHO/12A-38-5, 473NIHO/12A-41-1. - Xử lý khoảng cách pha-pha tại cột 473NIHO/12A-41-18 -> 473NIHO/12A-41-19. - Chỉnh cần thao tác LBS+DCL tại cột 473NIHO/12A-2. - Kéo rãi căng dây ĐZ XDM tại VT 473NIHO_82 (chỉ căng dây, không đấu nối)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514430PĐ Ninh Phụng 0707:00 ngày 27/02/2021 14:00 ngày 27/02/2021 - Lắp đặt FCO NR tại cột 473NIHO/12A-38-5, 473NIHO/12A-41-1. - Xử lý khoảng cách pha-pha tại cột 473NIHO/12A-41-18 -> 473NIHO/12A-41-19. - Chỉnh cần thao tác LBS+DCL tại cột 473NIHO/12A-2. - Kéo rãi căng dây ĐZ XDM tại VT 473NIHO_82 (chỉ căng dây, không đấu nối)Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục