Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 29/8

13:30' - 28/08/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 29/8.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 29/8 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC530033Trạm 33 - Tô Hiến Thành05:00 ngày 29/08/2020 17:00 ngày 29/08/2020 + Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ cột 473-474MVO/17 đến cột cột 473-474MVO/30 + Thay LA tại trạm T.44A, T.44B + Lắp DCL tuyến 473MVO tại cột 473-474MVO/25Hoãn
ĐL Nha Trang BC53011DTrạm T.11D - Thái Nguyên05:00 ngày 29/08/2020 17:00 ngày 29/08/2020 + Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ cột 473-474MVO/17 đến cột cột 473-474MVO/30 + Thay LA tại trạm T.44A, T.44B + Lắp DCL tuyến 473MVO tại cột 473-474MVO/25Hoãn
ĐL Nha Trang BC53044ATrạm 44A -Lê Thánh Tôn05:00 ngày 29/08/2020 17:00 ngày 29/08/2020 + Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ cột 473-474MVO/17 đến cột cột 473-474MVO/30 + Thay LA tại trạm T.44A, T.44B + Lắp DCL tuyến 473MVO tại cột 473-474MVO/25Hoãn
ĐL Nha Trang BC53044BTrạm 44B -Lê Quý Đôn05:00 ngày 29/08/2020 17:00 ngày 29/08/2020 + Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ cột 473-474MVO/17 đến cột cột 473-474MVO/30 + Thay LA tại trạm T.44A, T.44B + Lắp DCL tuyến 473MVO tại cột 473-474MVO/25Hoãn
ĐL Nha Trang BC53081BTrạm 81B - Tô Hiến Thành05:00 ngày 29/08/2020 17:00 ngày 29/08/2020 + Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ cột 473-474MVO/17 đến cột cột 473-474MVO/30 + Thay LA tại trạm T.44A, T.44B + Lắp DCL tuyến 473MVO tại cột 473-474MVO/25Hoãn
ĐL Nha Trang BC53081DTrạm T.81D - Võ Trứ05:00 ngày 29/08/2020 17:00 ngày 29/08/2020 + Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ cột 473-474MVO/17 đến cột cột 473-474MVO/30 + Thay LA tại trạm T.44A, T.44B + Lắp DCL tuyến 473MVO tại cột 473-474MVO/25Hoãn
ĐL Nha Trang BC53081GTrạm T.81G - Tố Hiến Thành05:00 ngày 29/08/2020 17:00 ngày 29/08/2020 + Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ cột 473-474MVO/17 đến cột cột 473-474MVO/30 + Thay LA tại trạm T.44A, T.44B + Lắp DCL tuyến 473MVO tại cột 473-474MVO/25Hoãn
ĐL Nha Trang BC53090DTrạm T.90D - Ngã 605:00 ngày 29/08/2020 17:00 ngày 29/08/2020 + Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ cột 473-474MVO/17 đến cột cột 473-474MVO/30 + Thay LA tại trạm T.44A, T.44B + Lắp DCL tuyến 473MVO tại cột 473-474MVO/25Hoãn
ĐL Nha Trang BD530205Kho bạc Lê Thánh Tôn05:00 ngày 29/08/2020 17:00 ngày 29/08/2020 + Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ cột 473-474MVO/17 đến cột cột 473-474MVO/30 + Thay LA tại trạm T.44A, T.44B + Lắp DCL tuyến 473MVO tại cột 473-474MVO/25Hoãn
ĐL Nha Trang BD530206LĐ Lao Động TPNT- Lê Thánh Tôn05:00 ngày 29/08/2020 17:00 ngày 29/08/2020 + Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ cột 473-474MVO/17 đến cột cột 473-474MVO/30 + Thay LA tại trạm T.44A, T.44B + Lắp DCL tuyến 473MVO tại cột 473-474MVO/25Hoãn
ĐL Nha Trang BD530214XN in KH 05:00 ngày 29/08/2020 17:00 ngày 29/08/2020 + Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ cột 473-474MVO/17 đến cột cột 473-474MVO/30 + Thay LA tại trạm T.44A, T.44B + Lắp DCL tuyến 473MVO tại cột 473-474MVO/25Hoãn
ĐL Nha Trang BD530215Phân viện Vật Lý -2 Hùng Vương05:00 ngày 29/08/2020 17:00 ngày 29/08/2020 + Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ cột 473-474MVO/17 đến cột cột 473-474MVO/30 + Thay LA tại trạm T.44A, T.44B + Lắp DCL tuyến 473MVO tại cột 473-474MVO/25Hoãn
ĐL Nha Trang BD530216Nhà trẻ Hương Sen -7 Lê Thánh Tôn05:00 ngày 29/08/2020 17:00 ngày 29/08/2020 + Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ cột 473-474MVO/17 đến cột cột 473-474MVO/30 + Thay LA tại trạm T.44A, T.44B + Lắp DCL tuyến 473MVO tại cột 473-474MVO/25Hoãn
ĐL Nha Trang BD530249Trạm T.249 - Cty TNHH Dịch vụ Y tế Phúc Sinh05:00 ngày 29/08/2020 17:00 ngày 29/08/2020 + Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ cột 473-474MVO/17 đến cột cột 473-474MVO/30 + Thay LA tại trạm T.44A, T.44B + Lắp DCL tuyến 473MVO tại cột 473-474MVO/25Hoãn
ĐL Nha Trang BD530409UBND Thành phố NT05:00 ngày 29/08/2020 17:00 ngày 29/08/2020 + Thay sứ đứng tuyến 474MVO từ cột 473-474MVO/17 đến cột cột 473-474MVO/30 + Thay LA tại trạm T.44A, T.44B + Lắp DCL tuyến 473MVO tại cột 473-474MVO/25Hoãn
ĐL Cam Ranh GC51EA01Trạm EA.01 Sơn Bình07:00 ngày 29/08/2020 11:30 ngày 29/08/2020 - Lắp đặt xà, sứ, chụp đầu cột trung áp và chuyển đấu nối NR 477CRA_244/68 sang đấu nối tại VT TA 14 (XDM). - Lắp đặt tụ bù trung áp vị trí 477CRA/244/1Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51EA02Trạm EA.02 Sơn Bình07:00 ngày 29/08/2020 11:30 ngày 29/08/2020 - Lắp đặt xà, sứ, chụp đầu cột trung áp và chuyển đấu nối NR 477CRA_244/68 sang đấu nối tại VT TA 14 (XDM). - Lắp đặt tụ bù trung áp vị trí 477CRA/244/1Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51EA03Trạm EA.03 Sơn Bình07:00 ngày 29/08/2020 11:30 ngày 29/08/2020 - Lắp đặt xà, sứ, chụp đầu cột trung áp và chuyển đấu nối NR 477CRA_244/68 sang đấu nối tại VT TA 14 (XDM). - Lắp đặt tụ bù trung áp vị trí 477CRA/244/1Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51EA04Trạm EA.04 Sơn Bình07:00 ngày 29/08/2020 11:30 ngày 29/08/2020 - Lắp đặt xà, sứ, chụp đầu cột trung áp và chuyển đấu nối NR 477CRA_244/68 sang đấu nối tại VT TA 14 (XDM). - Lắp đặt tụ bù trung áp vị trí 477CRA/244/1Đã duyệt
ĐL Cam Ranh GC51EA05Trạm EA.05 Sơn Bình07:00 ngày 29/08/2020 11:30 ngày 29/08/2020 - Lắp đặt xà, sứ, chụp đầu cột trung áp và chuyển đấu nối NR 477CRA_244/68 sang đấu nối tại VT TA 14 (XDM). - Lắp đặt tụ bù trung áp vị trí 477CRA/244/1Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD411090Trạm BTS Viettel - Hòn Ngang07:00 ngày 29/08/2020 17:00 ngày 29/08/2020 Thay dây trung áp từ VT 471VGI/122-175 đến 122-187Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD411114Trạm Viettel Khánh Hòa - BTS Sơn Đừng07:00 ngày 29/08/2020 17:00 ngày 29/08/2020 Thay dây trung áp từ VT 471VGI/122-175 đến 122-187Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD431070Trung Tâm Viễn Thông Vạn Ninh - Vạn Thạnh07:00 ngày 29/08/2020 17:00 ngày 29/08/2020 Thay dây trung áp từ VT 471VGI/122-175 đến 122-187Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD431073Công Ty TNHH Hoàng Hải ( Bãi Lách)07:00 ngày 29/08/2020 17:00 ngày 29/08/2020 Thay dây trung áp từ VT 471VGI/122-175 đến 122-187Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD431085Công ty TNHH VL&XD Hố Sâu07:00 ngày 29/08/2020 17:00 ngày 29/08/2020 Thay dây trung áp từ VT 471VGI/122-175 đến 122-187Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD531540Khách sạn và Nghỉ dưỡng Thiên Niên Kỷ Vân Phong07:00 ngày 29/08/2020 17:00 ngày 29/08/2020 Thay dây trung áp từ VT 471VGI/122-175 đến 122-187Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD531548Cơ sở Nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Dũng07:00 ngày 29/08/2020 17:00 ngày 29/08/2020 Thay dây trung áp từ VT 471VGI/122-175 đến 122-187Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD531555Trạm chuyên dùng Công ty TNHH Tân Đức Hải KH07:00 ngày 29/08/2020 17:00 ngày 29/08/2020 Thay dây trung áp từ VT 471VGI/122-175 đến 122-187Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FD531566Trạm chuyên dùng Tổng Công ty Đông Bắc07:00 ngày 29/08/2020 17:00 ngày 29/08/2020 Thay dây trung áp từ VT 471VGI/122-175 đến 122-187Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục