Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 8/10

13:30' - 07/10/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 8/10.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 8/10 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Diên Khánh AD530013Trạm ĐMT NN Khánh Vĩnh05:00 ngày 08/10/2020 05:30 ngày 08/10/2020 Tháo lèo 476DKH_01 phục vụ TNĐK MBA T2 trạm 110KV Diên Khánh (Chuyển lưới tuyến 471DKH cấp điện cho tuyến 476DKH qua DCL 474-7 TC.F6B đến vị trí tháo lèo 476DKH_01)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh AD530014Trạm ĐMT One Power05:00 ngày 08/10/2020 05:30 ngày 08/10/2020 Tháo lèo 476DKH_01 phục vụ TNĐK MBA T2 trạm 110KV Diên Khánh (Chuyển lưới tuyến 471DKH cấp điện cho tuyến 476DKH qua DCL 474-7 TC.F6B đến vị trí tháo lèo 476DKH_01)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC010412Trạm 412 - Diên Thọ05:00 ngày 08/10/2020 05:30 ngày 08/10/2020 Tháo lèo 476DKH_01 phục vụ TNĐK MBA T2 trạm 110KV Diên Khánh (Chuyển lưới tuyến 471DKH cấp điện cho tuyến 476DKH qua DCL 474-7 TC.F6B đến vị trí tháo lèo 476DKH_01)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410064Trạm 64 - Diên Tân05:00 ngày 08/10/2020 05:30 ngày 08/10/2020 Tháo lèo 476DKH_01 phục vụ TNĐK MBA T2 trạm 110KV Diên Khánh (Chuyển lưới tuyến 471DKH cấp điện cho tuyến 476DKH qua DCL 474-7 TC.F6B đến vị trí tháo lèo 476DKH_01)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC410066Trạm 66 - Diên Tân05:00 ngày 08/10/2020 05:30 ngày 08/10/2020 Tháo lèo 476DKH_01 phục vụ TNĐK MBA T2 trạm 110KV Diên Khánh (Chuyển lưới tuyến 471DKH cấp điện cho tuyến 476DKH qua DCL 474-7 TC.F6B đến vị trí tháo lèo 476DKH_01)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD130116TCD T116 Cty TNHH MTV NN&TM Bền Vững Diệp Châu05:00 ngày 08/10/2020 05:30 ngày 08/10/2020 Tháo lèo 476DKH_01 phục vụ TNĐK MBA T2 trạm 110KV Diên Khánh (Chuyển lưới tuyến 471DKH cấp điện cho tuyến 476DKH qua DCL 474-7 TC.F6B đến vị trí tháo lèo 476DKH_01)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD130118TCD T118 CTY TNHH TM 30-04 Nha Trang05:00 ngày 08/10/2020 05:30 ngày 08/10/2020 Tháo lèo 476DKH_01 phục vụ TNĐK MBA T2 trạm 110KV Diên Khánh (Chuyển lưới tuyến 471DKH cấp điện cho tuyến 476DKH qua DCL 474-7 TC.F6B đến vị trí tháo lèo 476DKH_01)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD130119TCD T119 CTy TNHH Đại Thuận NT05:00 ngày 08/10/2020 05:30 ngày 08/10/2020 Tháo lèo 476DKH_01 phục vụ TNĐK MBA T2 trạm 110KV Diên Khánh (Chuyển lưới tuyến 471DKH cấp điện cho tuyến 476DKH qua DCL 474-7 TC.F6B đến vị trí tháo lèo 476DKH_01)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD410029TCD T29 - Trạm Phát Thanh - Tiếp Hình Khánh Vĩnh05:00 ngày 08/10/2020 05:30 ngày 08/10/2020 Tháo lèo 476DKH_01 phục vụ TNĐK MBA T2 trạm 110KV Diên Khánh (Chuyển lưới tuyến 471DKH cấp điện cho tuyến 476DKH qua DCL 474-7 TC.F6B đến vị trí tháo lèo 476DKH_01)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD410090TCD T90 Trang Trại Bà Trần Kim Hoa - Xã Khánh Hiệp05:00 ngày 08/10/2020 05:30 ngày 08/10/2020 Tháo lèo 476DKH_01 phục vụ TNĐK MBA T2 trạm 110KV Diên Khánh (Chuyển lưới tuyến 471DKH cấp điện cho tuyến 476DKH qua DCL 474-7 TC.F6B đến vị trí tháo lèo 476DKH_01)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD43081BTCD T81B - Nhà Máy Gạch Tuy Nen Khánh Đông05:00 ngày 08/10/2020 05:30 ngày 08/10/2020 Tháo lèo 476DKH_01 phục vụ TNĐK MBA T2 trạm 110KV Diên Khánh (Chuyển lưới tuyến 471DKH cấp điện cho tuyến 476DKH qua DCL 474-7 TC.F6B đến vị trí tháo lèo 476DKH_01)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh HD43089BTCD T89 B - CTy Đầu tư Khánh Vĩnh - Xã Khánh Trung05:00 ngày 08/10/2020 05:30 ngày 08/10/2020 Tháo lèo 476DKH_01 phục vụ TNĐK MBA T2 trạm 110KV Diên Khánh (Chuyển lưới tuyến 471DKH cấp điện cho tuyến 476DKH qua DCL 474-7 TC.F6B đến vị trí tháo lèo 476DKH_01)Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510153Trạm 153 - Diên Phú07:00 ngày 08/10/2020 15:00 ngày 08/10/2020 Kéo dây hạ áp lắp hộp chia dây lưới hạ áp trạm T.153Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC411058Trạm công cộng 01 Vạn Thọ07:00 ngày 08/10/2020 17:00 ngày 08/10/2020 -Hoàn thiện SCL sau VT 471VGI/122-03 -Dời trụ trung áp mở rộng đường QL đi Dầm Môn. - Kết hợp xử lý các tồn tại SCTXĐã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC411062Trạm công cộng 03 Vạn Thọ07:00 ngày 08/10/2020 17:00 ngày 08/10/2020 -Hoàn thiện SCL sau VT 471VGI/122-03 -Dời trụ trung áp mở rộng đường QL đi Dầm Môn. - Kết hợp xử lý các tồn tại SCTXĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục