Miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu

16:28' - 19/05/2018
BNEWS Trên cơ sở hồ sơ đề nghị miễn trừ do doanh nghiệp cung cấp, Cục Phòng vệ thương mại đã tổng hợp số liệu và trình Lãnh đạo Bộ Công Thương ban hành các Quyết định miễn trừ cho từng doanh nghiệp.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 18 tháng 7 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam từ nhiều nước/vùng lãnh thổ khác nhau (mã vụ việc SG04).
Tiếp đó, ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam từ nhiều nước/vùng lãnh thổ khác nhau (mã vụ việc SG05).
Căn cứ Thông báo kèm theo Quyết định 1931/QĐ-BCT và Quyết định 2968/QĐ-BCT, các sản phẩm thép dây hợp kim có mã HS 7227.90.00 dùng để sản xuất que hàn (vật liệu hàn) và các tôn màu nhập khẩu chất lượng cao phục vụ sản xuất được loại trừ ra khỏi phạm vi áp dụng của biện pháp tự vệ.
Trên cơ sở hồ sơ đề nghị miễn trừ do doanh nghiệp cung cấp, Cục Phòng vệ thương mại đã tổng hợp số liệu và trình Lãnh đạo Bộ Công Thương ban hành các Quyết định miễn trừ cho từng doanh nghiệp.
Cụ thể: Công ty TNHH sản xuất Que hàn Đại Tây Dương Việt Nam, số quyết định miễn trừ 1388/QĐ-BCT với sản phẩm miễn trừ là thép cuộn hợp kim và lượng cấp miễn trừ trong năm 2018 gồm 5.200 tấn.
Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, số quyết định miễn trừ 1389/QĐ-BCT với sản phẩm miễn trừ tôn màu PCM, VCM và lượng cấp miễn trừ trong năm 2018 gồm 77 tấn.
Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex , số quyết định miễn trừ 1390/QĐ-BCT với sản phẩm miễn trừ tôn màu PCM, VCM và lượng cấp miễn trừ trong năm 2018 gồm 10.299 tấn.
Công ty TNHH điện máy Aqua Việt Nam, số quyết định miễn trừ 1391/QĐ-BCT với sản phẩm miễn trừ tôn màu PCM, VCM và lượng cấp miễn trừ trong năm 2018 gồm 9.000 tấn.
Theo quy định tại Quyết định số 1931/QĐ-BCT và Quyết định số 2968/QĐ-BCT nêu trên, định kỳ hàng quý, các doanh nghiệp được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ phải nộp Báo cáo (theo mẫu) tình hình nhập khẩu đến Cục Phòng vệ thương mại trong vòng 15 ngày đầu tiên của quý tiếp theo.
Riêng với trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo đúng hạn đến Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương sẽ thu hồi Quyết định miễn trừ đã cấp./.

>>> Công bố Báo cáo về điều tra chống bán phá giá sản phẩm tôn màu nhập khẩu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục