Mỹ: Hình thức kiểm toán thay đổi trong thời COVID-19

08:00' - 13/12/2020
BNEWS Những thay đổi trong cách thức hoạt động, làm thủ tục trực tuyến và những rủi ro mới liên quan đã làm cho môi trường kiểm toán tại Mỹ hiện khác nhiều so với thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19.

Giám đốc Bộ phận Đăng ký và Kiểm tra thuộc Uỷ ban giám sát kiểm toán các công ty đại chúng tại Mỹ (PCAOB), ông George Botic ngày 9/12 đã đưa ra những đánh giá về môi trường kiểm toán mới, trong đó nhấn mạnh đến các biện pháp kiểm toán tối ưu nhất, những sai sót phổ biến và thường gặp trong các cuộc kiểm toán của PCAOB, những lưu ý liên quan đến đại dịch và các vấn đề khác.
Theo ông Botic, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, môi trường làm việc từ xa đã đem lại những thay đổi lớn trong hoạt động kiểm toán, trong đó các ứng dụng và thiết bị di động được sử dụng trong tiến trình này.

Cụ thể, thay vì đến tận nơi thực hiện công tác kiểm toán, ông Botic cho rằng các kiểm toán viên có thể xác định địa điểm kho hàng dựa trên sự hiểu biết của họ trước đó về cơ sở cần kiểm tra này bằng hình thức trực tuyến.

Về những sai sót thường gặp, ông Botic cho biết đó là những lĩnh vực từng là thách thức đối với các kiểm toán viên trước đây, trong đó có vấn đề kiểm toán doanh thu, kiểm toán bản kê thanh toán, kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính (ICFR).

Ông Botic cũng nhấn mạnh đến 5 điều mà các kiểm toán viên nên nhớ để thực hiện các cuộc kiểm toán chất lượng cao, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Thứ nhất là trực giác nghề nghiệp, đây là nhân tố quan trọng trong mọi khía cạnh của công tác kiểm toán và nên được áp dụng vào mọi lúc.

Thứ hai là đánh giá rủi ro, hiểu rõ khách hàng, bao gồm nắm vững tác động của sự thay đổi do đại dịch và các thách thức kinh tế khác. Kiểm toán viên cần xem xét lại đánh giá rủi ro ban đầu và điều chỉnh các quy trình khi tình hình thay đổi.

Thứ ba là tập trung vào các quy trình phòng ngừa gian lận thông qua việc thường xuyên cập nhật các phương thức kiểm toán mới.

Thứ tư là tính trọng yếu, theo đó kiểm toán viên cần thiết lập ngưỡng sai phạm có thể chấp nhận được trong các báo cáo tài chính phù hợp với tình hình.

Và cuối cùng là để tăng cường tính giám sát, các nhóm kiểm toán cần xem xét sự tham gia của các đối tác và các thành viên cấp cao khác trong nhóm kiểm toán./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục