Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các nhà máy điện

10:51' - 18/06/2021
BNEWS Sản xuất điện là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Do vậy từ nay đến hết năm 2022, Tập đoàn giao các Tổng công ty phát điện hoàn thiện cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm Quản lý kỹ thuật nguồn và lưới điện (PMIS) do Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) đã thiết kế và xây dựng.

Cũng tới năm 2022, có 80% thiết bị được số hóa, được cập nhật đầy đủ về số lượng và thông tin theo quy định vào hệ thống phần mềm PMIS. Đến hết năm 2025, EVN đặt mục tiêu này phải đạt 100% thiết bị.

Mục tiêu của EVN là số hóa, tự động hóa các hoạt động tại các nhà máy điện và ứng dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động.

EVNICT cho biết, năm 2021, Công ty tiếp tục hoàn thiện các hệ thống phần mềm dùng chung cho ngành điện; đồng thời đưa các hệ thống mới vào hoạt động và nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới.

Theo đó, hệ thống PMIS tiếp tục được hoàn thiện theo hướng: Các dữ liệu trùng lặp giữa các phần mềm/hệ thống quản lý trong Tập đoàn chỉ nhập một lần; Tự động hoá việc trích xuất và nhập dữ liệu từ các hệ thống sẵn có (SCADA/EMS, HT giám sát trực tuyến…); Đảm bảo dữ liệu tinh gọn, đầy đủ và chính xác.

Cụ thể trong năm 2021, Công ty sẽ hoàn thiện modul cập nhật thông tin thiết bị và tổ chức cập nhật thông tin; Phối hợp các Ban Tập đoàn xây dựng và ban hành quy trình cập nhật, khai thác dữ liệu module thiết bị trên phần mềm PMIS; Xây dựng kho dữ liệu dùng chung và là nguồn cung cấp cho các đơn vị khai thác.

Cùng với đó, Công ty phối hợp với các Tập đoàn, các Tổng công ty xây dựng hệ thống phân tích số liệu nhằm nâng cao hiệu quả khai thác vận hành; Tiếp tục rà soát, bổ sung các tính năng tiện ích nhằm đẩy mạnh áp dụng hệ thống bảo trì, bảo dưỡng hướng đến độ tin cậy cung cấp điện (RCM), bảo trì dựa trên các điều kiện (CBM) trong các đơn vị; Hoàn thiện công cụ kiểm soát sự chính xác và đầy đủ dữ liệu trên phần mềm.

Trên thực tế trong thời gian qua, Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị triển khai và sử dụng hệ thống phần mềm PMIS với các chức năng chính như: quản lý dữ liệu về lý lịch, tình trạng thiết bị, quá trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm định kỳ; giúp cho đơn vị quản lý tổng quan về hệ thống lưới, nhà máy điện.

Bên cạnh đó, EVN tiếp tục chuyển đổi số trong bảo dưỡng sửa chữa tại các nhà máy điện. Cụ thể, Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện chính sách sửa chữa RCM/CBM (Reliability Centered Maintenance/Condition Based Maintenance) dựa trên các ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ việc phân tích, đánh giá, hỗ trợ ra quyết định, xây dựng phầm mềm tích hợp trên hệ thống PMIS để khai thác modul thiết bị.

Với Hệ thống quản lý khách hàng dùng điện (CMIS), Công ty sẽ hỗ trợ các Tổng công ty thực hiện vận hành chương trình CMIS định kỳ; trong đó tập trung vào việc báo cáo, dịch vụ điện theo phương thức giao dịch điện tử.

Đồng thời, Công ty tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), 5 Tổng công ty điện lực để vận hành kết nối các dịch vụ điện, mở rộng thanh toán tiền điện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Xây dựng công cụ thu thập thông tin về tiêu thụ điện ảnh hưởng đến thành phần phụ tải trên web Chăm sóc khách hàng.

Trên cơ sở đó, Tập đoàn đặt mục tiêu, hết năm 2022, sẽ có 100% nhà máy thủy điện ứng dụng công nghệ thông tin trong sửa chữa theo phương pháp RCM. Hết năm 2025, sẽ tin học hóa sửa chữa theo phương pháp CBM/RCM tại các nhà máy điện còn lại.

Trên lộ trình chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất điện, EVN cũng đặt mục tiêu xây dựng cho CBCNV trong lĩnh vực kỹ thuật 1 dashboard để khai thác dữ liệu thuận lợi nhất; nâng cấp hệ thống ứng dụng PMIS; triển khai các trung tâm giám sát bảo dưỡng online; triển khai quản lý nhiên liệu tối ưu tại tất cả các nhà máy nhiệt điện…./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục