1. >

Ngân hàng tại Tp Hồ Chí Minh thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ tín dụng

Facebook Share

BNEWS.VN Hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp thông qua 4 hoạt động chính.

Ngân hàng tại Tp Hồ Chí Minh thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ tín dụng
Trong hai ngày 20-21/10, Đoàn kiểm tra do Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú - Thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính và triển khai kế hoạch hành động, chương trình hành động của Ngân hàng Nhà nước thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP của ngành ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn kiểm tra làm việc tại NHNN chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và một số chi nhánh ngân hàng thương mại, doanh nghiệp liên quan trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc, Giám đốc NHNN Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả cải cách hành chính và triển khai kế hoạch hành động của ngành theo Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tích cực triển khai chủ trương, chỉ đạo của NHNN và đạt được những kết quả bước đầu như:cải tiến, đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giảm bớt phiền hà cho khách hàng vay vốn, nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay; nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn trong hoạt động cho vay.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển đa dạng hóa các sản phẩm phi tín dụng có khả năng giao dịch bằng các phương tiện điện tử trên môi trường mạng với tính năng an toàn, bảo mật cao, nâng cao khả năng phục vụ; thực hiện cải tiến hình thức một cửa quy trình gửi tiết kiệm, quy trình dịch vụ chuyển tiền, kiều hối, dịch vụ thẻ, dịch vụ tiền mặt và các dịch vụ thanh toán khác nhằm đơn giản hóa quy trình luân chuyển chứng từ trong hệ thống ngân hàng, giảm bớt khâu trung gian và sự cồng kềnh trong bộ máy.

Do đó giảm chi phí, rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ và thời gian chờ đợi của khách hàng đến giao dịch; thực hiện công khai trên trang tin điện tử của các tổ chức tín dụng về thủ tục cho vay, cung cấp dịch vụ đối với khách hàng …

Trong những năm gần đây, đặc biệt trong năm 2017, hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp thông qua 4 hoạt động chính: thực hiện chính sách tiền tệ, tín dụng và lãi suất của NHNN trên địa bàn về cho vay 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua các hoạt động kết nối ngân hàng – doanh nghiệp.

Thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng của Chính phủ, của NHNN và UBND Thành phố Hồ Chí Minh như chương trình cho vay nông nghiệp nông thôn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hỗ trợ nhà, cho vay bình ổn thị trường, khu công nghiệp, khu chế xuất và cho vay kích cầu đầu tư…; hỗ trợ chuyển đổi doanh nghiệp và tham gia hoạt động phát triển, tạo môi trường sinh thái khởi nghiệp.

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và kế hoạch hành động, chương trình hành động của ngành ngân hàng triển khai Nghị quyết 19 và 35 của Chính phủ, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đề nghị NHNN chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cần tích cực, chủ động triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành, chú trọng vào cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh kỷ luật kỷ cương hành chính, ứng dụng công nghệ tin học trong điều hành, cơ chế một cửa;

Tiếp tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của chi nhánh, mở rộng các quy trình ISO đối với các công việc chuyên môn khác của chi nhánh để nâng cao hiệu quả công việc.

Triển khai cơ chế một cửa theo hướng dẫn của NHNN tại văn bản số 8670/NHNN-VP ngày 11/11/2016; Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đặc biệt là triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng...

Đồng thời, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến các quy trình, thủ tục, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên tắc an toàn, bảo mật, đặc biệt là phải phòng ngừa rủi ro trong việc cung ứng dịch vụ, nhất là lĩnh vực thanh toán, tín dụng, tiền tệ...; phát triển đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, tiện ích ngân hàng phải gắn với đổi mới quy trình, thủ tục cung cấp dịch vụ, đảm bảo thuận tiện, đơn giản, dễ thực hiện, giảm thấp nhất về chi phí và thời gian đi lại, hồ sơ giao dịch... để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong các giao dịch với tổ chức tín dụng…/.

>> Hơn 4.000 doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh được hỗ trợ tín dụng

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Giải pháp nào để đảm bảo tiến độ cổ phần hóa cũng như bảo đảm công khai, minh bạch trong cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, nhất là trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

ncif