Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

06:39' - 04/09/2020
BNEWS Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1336/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.

Đề án được triển khai tại tất cả các địa phương trên cả nước. Đối tượng được hưởng lợi bao gồm người cao tuổi và gia đình của họ, phụ nữ, các thành viên khác trong cộng đồng; đặc biệt người cao tuổi là phụ nữ nghèo, người cao tuổi dân tộc thiểu số, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.
Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 95% các tỉnh,thành phố trong cả nước có Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau; có thêm ít nhất 3.000 Câu lạc bộ mới được xây dựng với 150.000 thành viên, trong đó có hơn 100.000 thành viên là người cao tuổi.

Chú trọng việc nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đối với các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động và quản lý 100% Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đã xây dựng giai đoạn 2016 -2020 và các Câu lạc bộ mới được xây dựng.
Về chất lượng, theo Đề án, các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau phấn đấu bảo đảm chất lượng về cơ cấu, thành phần (mỗi câu lạc bộ có từ 50-70 thành viên, trong đó 60-70% là phụ nữ, 60 -70% là người cao tuổi, 30 - 40% là người trẻ tuổi; ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn); có ít nhất 70% Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thực hiện đủ các hoạt động và được quản lý tốt để có ít nhất 50% thành viên được vay vốn để sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, mọi thành viên được nâng cao sức khỏe về thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, kiến thức và bảo vệ quyền lợi.
100% Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau có Quỹ để tăng thu nhập và Quỹ hoạt động do Câu lạc bộ tự quản lý theo Quy chế do Câu lạc bộ ban hành.
Hoạt động của Đề án bao gồm: Tập huấn kỹ thuật, tài liệu để nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện Đề án; xây dựng, quản lý và triển khai hoạt động Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau; truyền thông, nâng cao nhận thức; huy động nguồn lực từ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia nhân rộng, duy trì hoạt động Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau; tăng cường hợp tác quốc tế…
Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam chủ trì Đề án, phối hợp với Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan và các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch, kinh phí triển khai thực hiện đề án hằng năm; giám sát, đánh giá, sơ, tổng kết thực hiện đề án; huy động nguồn tài chính hợp pháp; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện; đề xuất, kiến nghị điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế từng giai đoạn; phối hợp với chính quyền địa phương, hỗ trợ, hướng dẫn Hội Người cao tuổi và các đoàn thể tại địa phương xây dựng Đề án/kế hoạch, huy động nguồn lực thực hiện Đề án theo quy định…
Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện Đề án./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục