Nhiều doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao được cấp giấy chứng nhận

11:39' - 13/07/2018
Bnews Đến nay có 40 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cấp giấy chứng nhận; trong đó, 12 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đến nay có 40 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cấp giấy chứng nhận; trong đó, 12 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt, 19 doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản, 9 doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi.

Tính đến tháng 6, cả nước đã có 35 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ và UBND các tỉnh thành lập; trong đó, Thủ tướng Chính phủ thành lập 3 khu: Hậu Giang, Phú Yên, Bạc Liêu.

Ngoài ra, theo quy hoạch tại Quyết định 575/2015/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, 8 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang được khẩn trương thực hiện.

Cụ thể, 3 khu ở Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa đã đi vào hoạt động với một số mô hình khá hiệu quả; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng đã được Bộ tổ chức thẩm định hồ sơ, tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ sau thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định; 4 khu thuộc các địa phương: Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Cần Thơ đã xây dựng đề án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp ý kiến góp ý của Bộ ngành, gửi địa phương hoàn thiện hồ sơ đề án trước khi tổ chức thẩm định.

Về vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đã có 5 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thâm canh tôm, hoa, lúa được 4 địa phương công nhận ở: Kiên Giang, Lâm Đồng, Phú Yên, An Giang.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, tuy số lượng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế, nhưng từ khi Luật Công nghệ cao được ban hành, đã có hàng nghìn tỷ đồng đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp từ các doanh nghiệp và địa phương.

Đồng thời, được thực hiện lồng ghép trong các nhiệm vụ phát triển ngành, địa phương, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế xã hội, chương trình khoa học công nghệ cấp bộ, cấp nhà nước.

Hàng năm, một số tập đoàn, công ty, hợp tác xã đã liên kết với nông dân, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để sản xuất hàng hóa trên quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trên thực tế, nhiều vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được xây dựng và phát triển khắp cả nước như: vùng sản xuất lúa giống, gạo thương phẩm chất lượng cao; vùng sản xuất trái cây hàng hoá theo quy trình VietGAP tự động tưới tiêu, bón phân; vùng sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ trong hệ thống nhà màng, nhà kính; vùng chăn nuôi gia súc gia cầm quy mô công nghiệp áp dụng quy trình tự động hoá và tiêu chuẩn VietGAPH, GlobalGAPH.

Triển khai “gói” tín dụng 100.000 tỷ đồng cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến cuối tháng 5/2018, dư nợ đối với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch ước đạt khoảng 40.000 tỷ đồng với 14.723 khách hàng.

Lãi suất cho vay ngắn hạn khoảng 5,3-6,5%/năm, cho vay trung dài hạn khoảng 8,5-10%/năm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục