Ông Nguyễn Văn Út được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Long An

11:06' - 11/11/2020
BNEWS Ngày 11/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX tổ chức Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Văn Rạnh; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Cần. 

Các đại biểu Hội đồng nhân dân đã bầu ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI, giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Hùng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng làm Ủy viên UBND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Nguyễn Văn Út (sinh năm 1969), quê quán xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Út từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa; quyền Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa; Bí thư Huyện ủy Đức Hòa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX cũng xem xét, quyết định một số vấn đề cấp bách về kinh tế-xã hội của địa phương. Cụ thể, điều chỉnh Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khối nhà cơ quan 2.
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất, chất lượng nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và cả giai đoạn 5 năm 2016-2020. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục