Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND một số địa phương

16:24' - 15/07/2021
BNEWS Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch HĐND một số tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch HĐND các tỉnh Bình Phước, Cà Mau, Kon Tum, An Giang, Quảng Bình, Tây Ninh, Bạc Liêu, Yên Bái, Ninh Thuận, Hà Giang, Hải Dương, Khánh Hòa, Tiền Giang, Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụ thể, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa phê chuẩn kết quả bầu: Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa X đối với bà Huỳnh Thị Hằng kể từ ngày 30.6.2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa X đối với ông Nguyễn Tiến Hải kể từ ngày 2.7.2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII đối với ông Dương Văn Trang kể từ ngày 1.7.2021; Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa X đối với ông Lê Văn Nưng kể từ ngày 30.6.2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII đối với ông Trần Hải Châu kể từ ngày 30.6.2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X đối với ông Nguyễn Thành Tâm kể từ ngày 30.6.2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X đối với ông Lữ Văn Hùng kể từ ngày 30.6.2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đối với ông Tạ Văn Long kể từ ngày 4.7.2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI đối với ông Phạm Văn Hậu kể từ ngày 29.6.2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII đối với ông Thào Hồng Sơn kể từ ngày 25.6.2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đối với ông Phạm Xuân Thăng kể từ ngày 29.6.2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII đối với ông Nguyễn Khắc Toàn kể từ ngày 29.6.2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X đối với ông Võ Văn Bình kể từ ngày 30.6.2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X đối với ông Bùi Văn Nghiêm kể từ ngày 2.7.2021.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã phê chuẩn kết quả bầu: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa X đối với ông Lê Hoàng Lâm và ông Huỳnh Hữu Thiết kể từ ngày 30.6.2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa X đối với bà Lê Thị Nhung và ông Dương Huỳnh Khải kể từ ngày 2.7.2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII đối với bà Nghe Minh Hồng và ông Nguyễn Thế Hải kể từ ngày 1.7.2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa X đối với bà Đinh Thị Việt Huỳnh và ông Đỗ Tấn Kiết kể từ ngày 30.6.2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII đối với ông Hoàng Xuân Tân và ông Nguyễn Công Huấn kể từ ngày 30.6.2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X đối với bà Nguyễn Đài Thy và ông Nguyễn Thanh Phong kể từ ngày 30.6.2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X đối với ông Bùi Tấn Bảy và ông Phan Như Nguyện kể từ ngày 30.6.2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đối với bà Hoàng Thị Thanh Bình và ông Vũ Quỳnh Khánh kể từ ngày 4.7.2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI đối với ông Trần Minh Lực kể từ ngày 29.6.2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII đối với ông Hoàng Văn Vịnh và bà Chúng Thị Chiên kể từ ngày 25.6.2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đối với ông Nguyễn Khắc Toản và bà Nguyễn Thị Ngọc Bích kể từ ngày 29.6.2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII đối với ông Trần Mạnh Dũng và bà Phạm Thị Xuân Trang kể từ ngày 29.6.2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X đối với ông Trần Thanh Nguyên kể từ ngày 30.6.2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X đối với bà Lê Thị Thúy Kiều và ông Nguyễn Minh Dũng kể từ ngày 2.7.2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục