Biển hồ Galilee - hồ nước ngọt lớn nhất ở Israel

Biển hồ Galilee - hồ nước ngọt lớn nhất ở Israel

Tin - ảnh

Biển hồ Galilee - hồ nước ngọt lớn nhất ở Israel

14:50' - 24/03/2021

Biển hồ Galilee còn gọi là Biển hồ Genneseret, Hồ Kinneret hoặc Hồ Tiberias là một hồ nước ngọt lớn nhất ở Israel. Hồ có chu vi khoảng 53 km (33 dặm), chiều dài khoảng 21 km (13 dặm), chiều rộng khoảng 13 km (8 dặm), với diện tích tổng cộng là 166 km². Hồ có chiều sâu tối đa là 43 m. Hồ nằm ở độ sâu 209 mét dưới mực nước biển, là hồ nước ngọt thấp nhất trên trái đất và hồ thấp thứ nhì trên thế giới (sau Biển chết).

Tin - Ảnh