Hà Nội của những cây cầu

Hà Nội của những cây cầu

Tin - ảnh

Hà Nội của những cây cầu

09:23' - 11/10/2021

Hà Nội là mảnh đất nghìn năm văn hiến, cũng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước. Bên cạnh những nét đẹp cổ xưa đậm đà bản sắc văn hóa, Hà Nội còn là một Thủ đô năng động, hiện đại với những cây cầu bắc qua sông Hồng, giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông cửa ngõ. Những cây cầu này có kết cấu độc đáo, riêng biệt, đã và đang có những đóng góp, ý nghĩa khác nhau cho Thủ đô Hà Nội.

Tin - Ảnh