Hạn hán khốc liệt tại Bình Thuận

Hạn hán khốc liệt tại Bình Thuận

Tin - ảnh

Hạn hán khốc liệt tại Bình Thuận

07:50' - 06/04/2024

Bình Thuận đang bước vào cao điểm mùa khô, nhiều địa phương phía Nam của tỉnh đang đối diện với tình trạng thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt nghiêm trọng. Nhiều hồ, đập thủy lợi, sông suối trên địa bàn đã cạn trơ đáy; 960ha cây trồng bị thiếu nước tưới, khô héo. Theo thống kê mới nhất đến đầu tháng 4/2024, trên địa bàn toàn tỉnh có 41 xã, phường, thị trấn bị thiếu nước sinh hoạt, lượng nước tại các hồ chứa thủy lợi trên toàn tỉnh chỉ còn 115/363 triệu m3 đạt 31 % thiết kế.

Tin - Ảnh