Khám phá tour Đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Khám phá tour Đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Tin - ảnh

Khám phá tour Đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

08:35' - 16/11/2023

Tour Đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám "Tinh hoa Đạo học" (Hà Nội) đang triển khai thực hiện nhằm phát huy giá trị đặc trưng về đạo học của khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm di tích về đêm và phong phú thêm sản phẩm du lịch Hà Nội.

Tin - Ảnh