Tin - ảnh

Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông

07:06' - 05/01/2020

Lễ hội Gầu Tào của đồng bào dân tộc Mông (Hoà Bình) năm 2020 là lễ hội dân gian truyền thống, nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đã có từ lâu đời nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa, dân tộc.

Tin - Ảnh