Năm Thìn tìm hiểu hình tượng rồng trong tranh Đông Hồ

Năm Thìn tìm hiểu hình tượng rồng trong tranh Đông Hồ

Tin - ảnh

Năm Thìn tìm hiểu hình tượng rồng trong tranh Đông Hồ

11:13' - 09/02/2024

Đến nay, hình tượng rồng được những người làm tranh dân gian Đông Hồ, phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh) lưu giữ, sáng tạo thêm những chủ đề mới, làm phong phú thêm dòng tranh dân gian.

Tin - Ảnh