Náo nhiệt cuộc diễu hành dịp Lễ Tạ ơn ở New York

Náo nhiệt cuộc diễu hành dịp Lễ Tạ ơn ở New York

Tin - ảnh

Náo nhiệt cuộc diễu hành dịp Lễ Tạ ơn ở New York

09:11' - 27/11/2021

Hàng trăm nghìn người dân New York ngày 25/11/2021 đã nô nức xếp hàng dài tới gần 4km trên các con đường ở thành phố New York (Mỹ), tận hưởng lại không khí náo nhiệt của cuộc diễu hành hàng năm nhân dịp Lễ Tạ ơn (Thanksgiving).

Tin - Ảnh