[Photo] Săn ốc ở Vịnh Xuân Đài

Những ngày đầu tháng và ngày rằm, lúc con nước ròng,lũ trẻ ở vùng Vịnh Xuân Đài (Phú Yên) lại ùa ra bãi cạn và rạng đá để bắt ốc, sò.. vừa chơi vừa để bán lấy tiền phụ giúp gia đình.

Võ Việt |

Facebook Share