Tin - ảnh

Tháng ba hoa gạo nở

09:56' - 06/03/2020

Khi tháng ba chạm ngõ, hoa gạo bừng nở rực trời với sắc màu ấm nóng báo hiệu mùa hè đang tới. Được gọi bằng nhiều tên như Mộc Miên, Pơ lang, nhưng cái tên hoa gạo lại được người ta yêu quý hơn cả.

Tin - Ảnh