Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V

Tin - ảnh

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V

10:22' - 13/08/2020

Sáng 13/8/2020, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025 nhằm đánh giá, tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác thời gian tới; tôn vinh, biểu dương những điển hình tiên tiến.

Tin - Ảnh