PVEP tiếp tục về đích sớm kế hoạch khai thác dầu khí

21:02' - 20/12/2019
BNEWS Năm nay là năm thứ 10 liên tiếp Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) về đích sớm kế hoạch khai thác dầu khí.
Tổng Giám đốc PVEP Trần Quốc Việt (bên phải) thị sát tình hình hoạt động tại Giàn Đại Hùng 01. Ảnh: PVEP

Cụ thể, PVEP đã chính thức hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2019 với việc khai thác 4,33 triệu tấn quy dầu, về đích sớm so với kế hoạch được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao.
Theo PVEP, Tổng Công ty PVEP bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019 trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại và thương mại toàn cầu sụt giảm. Bên cạnh giá dầu thô diễn biến khó lường thì hoạt động dầu khí ở nước ngoài cũng gặp nhiều khó khăn, trở ngại.
Vượt lên các khó khăn này, PVEP đã cùng các nhà điều hành và đối tác tổ chức vận hành khai thác tối ưu, ổn định, an toàn, liên tục ở hầu hết các dự án.
PVEP đã triển khai khoan các giếng phát triển đảm bảo an toàn, tối ưu chi phí, đặc biệt một số giếng khoan cho lưu lượng tốt hơn so với dự kiến.
Trong năm 2019, PVEP tập trung cho phát triển tại Mỏ Cá Tầm, đảm bảo đạt dòng dầu đầu tiên đúng tiến độ, đồng thời tiếp tục rà soát tối ưu triển khai các dự án phát triển mỏ khác.
Dự kiến, tổng sản lượng khai thác quy dầu năm 2019 cho đến hết ngày 31/12/2019 được tính cho phía Việt Nam sẽ đạt 4,45 triệu tấn quy dầu (tổng sản lượng chung gồm phần của các bên liên doanh là 9,54 triệu tấn quy dầu), vượt 3% kế hoạch năm. Gia tăng trữ lượng phần PVEP đạt 1,82 triệu tấn quy dầu.
Trong đó, sản lượng dầu và condensate khai thác trong năm 2019 là 3,13 triệu tấn (tổng sản lượng chung là 6,71 triệu tấn), vượt 3% kế hoạch năm; sản lượng khí bán là 1,32 tỷ m3 (tổng sản lượng chung là 2,83 tỷ m3), vượt 3% kế hoạch năm 2019.
Với kết quả sản lượng khai thác vượt kế hoạch và giá dầu trung bình năm tốt hơn giá kế hoạch, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 do PVN giao.
Tổng doanh thu của PVEP ước tính 35,91 nghìn tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế trước phân bổ chi phí ước tính 6,35 nghìn tỷ đồng đạt, vượt 54% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước là 10,53 nghìn tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch năm.
Cũng trong năm 2019, PVEP đã rà soát, sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành đảm bảo hoạt động gọn nhẹ, hiệu quả, giảm từ 17 Ban/Văn phòng còn 12 Ban/Văn phòng; kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp Ban/phòng sau khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Ban/Văn phòng Tổng Công ty; chủ động thực hiện sắp xếp lại tổ chức, định biên nhân sự của các đơn vị và Chi nhánh nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động.
Hoạt động khoa học công nghệ tiếp tục được đơn vị phát huy và đẩy mạnh triển khai các sáng kiến/sáng chế, nghiên cứu khoa học, đưa vào ứng dụng thực tế, nhằm giảm chi phí đầu tư và chi phí hoạt động.
Đồng thời, trong năm 2019, Hội đồng Sáng kiến của Tổng Công ty đã tiếp nhận 5 đơn đăng ký sáng kiến; trong đó đã công nhận 3 sáng kiến/giải pháp hữu ích với số tiền làm lợi ước tính khoảng 2,31 triệu USD./.
Xem thêm:

>>PVN khẳng định các dự án dầu khí ở miền Trung vẫn triển khai theo kế hoạch

>>Nguyên Trưởng ban Tài chính PVEP bị phạt 20 năm tù

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục