Quảng Ninh xem xét kỷ luật cán bộ để xảy ra sai phạm trong GPMB tại 2 dự án

09:06' - 25/10/2016
Bnews UBND thành phố Cẩm Phả đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật xem xét kỷ luật đối với Trưởng phòng Tài Chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường và Giám đốc TT Phát triển quỹ đất thành phố.
Quảng Ninh xem xét kỷ luật cán bộ để xảy ra sai phạm trong GPMB tại 2 dự án. Ảnh minh họa: TTXVN

UBND thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật xem xét kỷ luật đối với Trưởng phòng Tài Chính – Kế hoạch, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đối với những sai phạm liên quan tới việc để xảy ra vi phạm trong việc tham mưu về các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, việc di chuyển đường điện 35 kV, 6 kV, 0,4 kV và di chuyển đường ống nước trong 2 dự án: đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn; Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương theo hình thức BOT qua địa phận thành phố Cẩm Phả.

Cùng với đó, UBND thành phố Cẩm Phả đã có văn bản số 2582/UBND-NV yêu cầu UBND các phường, xã gồm: Quang Hanh, Cẩm Thạch, Dương Huy, Cẩm Hải tổ chức họp kiểm điểm về việc để xảy ra thiếu sót trong tham mưu việc chấp hành, chính sách, pháp luật trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện 2 dự án trên.

Phòng Tài Chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tổ chức họp kiểm điểm về việc để xảy ra vi phạm trong việc tham mưu về các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, việc di chuyển đường điện 35 kV, 6 kV, 0,4 kV và di chuyển đường ống nước.

Trước đó, vào ngày 14/7/2016, UBND thành phố Cẩm Phả đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh thanh tra việc bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn; Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long – Mông Dương theo hình thức BOT qua địa phận thành phố Cẩm Phả.

Sau quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh đã phát hiện một số sai phạm của địa phương trong phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cũng như việc di chuyển đường điện 35 kV, 6 kV, 0,4 kV và di chuyển đường ống nước. Thanh tra tỉnh cũng đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Cẩm Phả thực hiện các nội dung nhằm khắc phục các sai phạm và tồn tại, thiếu sót; Chỉ đạo rà soát toàn bộ các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân chưa được thanh tra, đảm bảo việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định.

Đối với các công trình dự án di chuyển đường nước sinh hoạt, các đường điện đã hoàn thành nghiệm thu được trên 70% khối lượng công việc theo Hợp đồng xây lắp, hiện đang tập kết vật tư để tiếp tục triển khai thi công.

Mặc dù có sai phạm trong trình tự, thủ tục đầu tư song các hạng mục hoàn thành đều được các cơ quan chức năng kiểm định, nghiệm thu báo cáo đạt tiêu chuẩn chất lượng, chưa thấy hiện tượng chất lượng không đảm bảo.

Vì vậy, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố tiếp tục để cho các nhà thầu thi công hoàn thành dứt điểm các gói thầu và giảm trừ giá trị thanh toán cho các gói thầu tư vấn giám sát, tư vấn lập dự toán, thiết kế bản vẽ thi công của các gói thầu xây lắp di chuyển đường nước, đường điện theo tỷ lệ phần trăm của giá trị xây lắp thực tế được nghiệm thu.

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh đã có Công văn số 6066/UBND-GT1 đồng ý với nội dung kết luận của thanh tra và yêu cầu UBND thành phố Cẩm Phả thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung kết luận của Thanh tra tỉnh; Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm, khuyết điểm trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện 2 dự án trên và báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý trước ngày 30/10/2016.

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung UBND tỉnh chỉ đạo trên.

Dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn có tổng chiều dài gần 60km (Đoạn qua địa bàn thành phố Cẩm Phả là 20,5km); dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương có tổng chiều dài qua thành phố là 35,79km do Công ty cổ phần BOT Biên Cương làm chủ đầu tư.

Theo Quyết định số 1897/QĐ-UBND (ngày 4/5/2016) của UBND thành phố Cẩm Phả, diện tích các loại đất thu hồi để thực hiện 2 dự án trên là 1.662.735m2, số hộ bị ảnh hưởng là trên 1.300 hộ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục