Quy định về số hiệu công chức trong lực lượng quản lý thị trường

18:51' - 06/12/2023
BNEWS Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 25/2023/TT-BCT quy định số hiệu công chức làm việc tại cơ quan quản lý thị trường các cấp.
Theo đó, số hiệu công chức được quy định tại Thông tư gồm hai phần. Cụ thể, phần đầu là ký hiệu “TW” (đối với cơ quan quản lý thị trường ở Trung ương) hoặc mã số (đối với cơ quan quản lý thị trường ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
Phần thứ hai gồm chữ “QLTT” và dãy số tự nhiên (gồm 3 chữ số) là số được cấp cho từng công chức; hai phần được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-). Mẫu số hiệu công chức được thể hiện tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
 
Mỗi công chức làm việc tại cơ quan quản lý thị trường các cấp được cấp một số hiệu công chức. Số hiệu công chức đồng thời là số hiệu ghi trên biển hiệu Quản lý thị trường và là số Thẻ kiểm tra thị trường của công chức.
Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thống nhất quản lý số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp theo quy định tại Thông tư này.
Ngoài ra, Thông tư 25/2023/TT-BCT cũng quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày công chức được tiếp nhận làm việc tại cơ quan quản lý thị trường ở Trung ương, Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Tổng cục Quản lý thị trường lập hồ sơ đề nghị cấp số hiệu công chức và đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường xem xét, quyết định.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày công chức được tiếp nhận làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan quản lý thị trường cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị cấp số hiệu công chức đối với công chức của đơn vị và đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường xem xét, quyết định.
Ngoài ra, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường quyết định cấp số hiệu cho công chức được đề nghị.
Thông tư 25/2023/TT-BCT cũng quy định về trường hợp thu hồi số hiệu công chức quản lý thị trường. Theo đó, công chức chuyển sang làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường khác hoặc cơ quan, tổ chức khác; công chức nghỉ hưu, thôi việc, bị buộc thôi việc hoặc các trường hợp khác không còn làm việc tại cơ quan quản lý thị trường các cấp.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền có quyết định hoặc văn bản xác nhận đối với công chức thuộc trường hợp công chức chuyển sang làm việc tại cơ quan quản lý thị trường khác hoặc cơ quan, tổ chức khác, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường quyết định thu hồi số hiệu công chức.
Riêng với công chức nghỉ hưu, thôi việc, bị buộc thôi việc hoặc các trường hợp khác không còn làm việc tại cơ quan quản lý thị trường các cấp không được sử dụng số hiệu công chức kể từ ngày quyết định hoặc văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực.
Thông tư 25/2023/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/1/2024.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục