Rút kế hoạch vốn của các dự án có tỷ lệ giải ngân không đạt yêu cầu

06:15' - 26/08/2020
BNEWS Hà Tĩnh đang rà soát các dự án để xác định nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân trong việc để xảy ra vướng mắc, chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công.

Xác định đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong phát triển kinh tế, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động sự vào cuộc của các cấp ban ngành và địa phương.

Đặc biệt, Hà Tĩnh đang rà soát các dự án để xác định nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân trong việc để xảy ra vướng mắc, chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công.
Theo báo cáo, tính đến ngày 15/8, tỉnh Hà Tĩnh đã giải ngân đạt 53,5% kế hoạch, cao hơn bình quân cả nước.
Một số dự án trọng điểm có kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân thấp như: Dự án đường ven biển Thạch Khê Vũng Áng giai đoạn 2, mới chỉ đạt 22,5% kế hoạch; Tiểu dự án kênh mương Ngàn Trươi – Cẩm Trang, giai đoạn 2 đạt 28,6% kế hoạch; Tiểu dự án kênh mương Ngàn Trươi – Cẩm Trang, giai đoạn 1 mới đạt 46,9% kế hoạch; Dự án hạ tầng cơ bản cho sự phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh đến nay mới giải ngân đạt 22,6% kế hoạch.
Nguyên nhân giải ngân chậm là do hạn chế trong điều hành, lồng ghép và tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển; nhiều nguồn vốn đến cuối kỳ mới được thông báo và giao kế hoạch, dẫn đến các đơn vị, địa phương bị động trong tổ chức thực hiện. Việc đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, một số địa phương, đơn vị chưa thực sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt thực hiện dự án trên địa bàn. Nhiều chủ đầu tư chưa thường xuyên đôn đốc nhà thầu triển khai thi công, hoàn thiện các thủ tục…
Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập các đoàn kiểm tra tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Theo đó, các đoàn kiểm tra sẽ cùng với chủ đầu tư và địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Hà Tĩnh.
Các đoàn công tác sẽ rà soát trình tự, thủ tục đầu tư các dự án để xác định nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân trong việc để xảy ra vướng mắc, chậm trễ. Từ đó có biện pháp tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Tỉnh Hà Tĩnh sẽ kiên quyết rút kế hoạch vốn của các dự án có tiến độ thực hiện chậm, tỷ lệ giải ngân không đạt yêu cầu (các dự án đến ngày 30/8/2020 có tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn năm 2020).

Rà soát các dự án được giao vốn từ đầu năm nhưng đến hết ngày 30/9/2020 chưa được phê duyệt kế hoạch đấu thầu để bố trí cho các dự án có tiến độ triển khai tốt, giải ngân nhanh, có khả năng hoàn thành trong năm 2020 nhưng chưa được bố trí đủ vốn, đảm bảo giải ngân 100% vốn ngân sách Nhà nước được giao năm 2020./.

>>>Thúc đẩy giải ngân 100% vốn đầu tư công ở Thành phố Hồ Chí Minh


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục