Sáng kiến The Code và AccorHotels Việt Nam chung tay chống lạm dụng và buôn bán trẻ em

09:07' - 21/10/2016
BNEWS AccorHotels Việt Nam củng cố cam kết chống bóc lột tình dục trẻ em cùng với Sáng Kiến The Code- Bộ quy tắc (viết tắt của Bộ quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em khỏi bóc lột tình dục trong ngành du lịch)
Ms Lynn Lee, Giám Đốc phát triển bền vững và Truyền Thông, AccorHotels Châu Á Thái Bình Dương và Ông Damien Brosnan, Giám Đốc chương trình sáng kiến The Code trong lễ ký cam kết tại ITB Châu Á diễn ra tại Singapore. Ảnh: Novotel

Là một phần của chương trình WATCH của AccorHotels, AccorHotels Việt Nam củng cố cam kết chống bóc lột tình dục trẻ em bằng việc tham gia các nỗ lực của Bộ quy tắc. Việt Nam là quốc gia mới nhất trong hệ thống AccorHotels ký Bộ quy tắc, một sáng kiến do ngành thúc đẩy được hỗ trợ bởi ECPAT (Chấm dứt mại dâm trẻ em, khiêu dâm trẻ em và buôn bán trẻ em cho mục đích tình dục), UNICEF và Tổ chức du lịch thế giới (UNWTO).

Lạm dụng tình dục trẻ em liên quan đến ngành du lịch là vấn nạn toàn cầu và dẫn đến hàng nghìn trẻ em bị khách du lịch lợi dụng ở nhiều điểm đến du lịch. Lạm dụng bao gồm mọi hình thức bóc lột tình dục trong đó có mại dâm, hành động khiêu dâm và buôn bán. Mỗi năm, có khoảng 1,8 triệu trẻ em là nạn nhân của hành vi bóc lột tình dục vì mục đích thương mại trên toàn thế giới.

Trong 15 năm qua, AccorHotels đã đấu tranh chống bóc lột tình dục trẻ em bằng cách cung cấp thông tin và đào tạo nhân viên, nâng cao nhận thức của khách và nhà cung cấp, giới thiệu việc báo cáo các quy trình và tăng cường quan hệ với các nhà chức trách để chống lại những hành vi này thông qua WATCH (Chúng ta cùng hành động vì trẻ em), chương trình bảo vệ trẻ em của AccorHotels.

"Từ năm 2001, AccorHotels đã dẫn dắt cuộc chiến chống bóc lột tình dục trẻ em trong ngành du lịch cùng với ECPAT International và các Tổ chức phi chính phủ địa phương. Đây là việc làm đúng đắn và việc ký kết Bộ quy tắc ứng xử đã nhấn mạnh cam kết của chúng tôi đối với mục tiêu này", Lynn Lee, Giám đốc phát triển bền vững & truyền thông của AccorHotels Châu Á Thái Bình Dương cho biết.

"Bảo vệ trẻ em là một trong những ưu tiên của Planet 21, chương trình CSR của AccorHotels và chúng tôi tự hào chia sẻ rằng gần 90% hệ thống khách sạn của chúng tôi trên toàn cầu đã cam kết bảo vệ trẻ em”. 

Lễ ký kết diễn ra tại ITB Asia nhằm mục đích nâng cao nhận thức và hỗ trợ chống bóc lột tình dục trẻ em. "AccorHotels cung cấp ví dụ điển hình về cách mà các công ty trong ngành du lịch có thể thực hiện các bước thích hợp để giúp bảo vệ trẻ em" Damien Brosnan, người quản lý chương trình cho Bộ quy tắc, cho biết:

Bộ quy tắc ứng xử nêu rõ sáu bước cần thiết mà AccorHotels cam kết thực hiện để bảo vệ trẻ em: Xây dựng các chính sách đạo đức và quy trình chống bóc lột tình dục trẻ em. Đào tạo nhân viên về các quyền của trẻ em, công tác ngăn chặn bóc lột tình dục và cách báo cáo những trường hợp đáng ngờ.

Đưa một điều khoản vào các hợp đồng xuyên suốt chuỗi giá trị nêu rõ sự phản đối nói chung và chính sách không khoan nhượng đối với hành vi bóc lột tình dục trẻ em.
Cung cấp thông tin cho khách du lịch về các quyền của trẻ em, công tác ngăn chặn bóc lột tình dục trẻ em và cách báo cáo những trường hợp đáng ngờ.
Hỗ trợ, cộng tác và kêu gọi các bên liên quan trong công tác ngăn chặn bóc lột tình dục trẻ em.
Báo cáo hàng năm về việc thực hiện các hoạt động liên quan đến Bộ quy tắc của các bên liên quan.

Tính đến thời điểm hiện tại, với sự hỗ trợ của ECPAT hay các Tổ chức phi chính phủ địa phương, hơn 60.000 nhân viên của AccorHotels trên toàn cầu đã được đào tạo về cách phát hiện và đối phó với các trường hợp lạm dụng và buôn bán trẻ em.

Để tìm hiểu thêm về cam kết trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của Tập đoàn AccorHotels, vui lòng truy cập: http://www.accorhotels-group.com/en/sustainable-development.html.

Giới thiệu về Sáng kiến The Code - Bộ quy tắc:

Bộ quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em khỏi bóc lột tình dục trong ngành du lịch (Bộ quy tắc) là sáng kiến du lịch có trách nhiệm của doanh nghiệp do ngành thúc đẩy cung cấp nhận thức, công cụ và hỗ trợ cho các công ty du lịch để ngăn chặn hành vi bóc lột tình dục trẻ em. Các công ty du lịch tham gia Bộ quy tắc đồng ý thực hiện sáu bước biến các nguyên tắc bảo vệ trẻ em thành những quy trình hành động cụ thể có thể giúp đảm bảo sự an toàn cho trẻ em. Truy cập www.thecode.org

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục