1. >

SCB giảm nợ xấu, không chia cổ tức 2016

Facebook Share

BNEWS.VN Việc không chia cổ tức được Đại hội đồng cổ đông SCB thông qua, nhằm nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng.

SCB giảm nợ xấu, không chia cổ tức 2016

SCB không chia cổ tức năm 2016. Ảnh: SCB

Mặc dù, lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) đạt gần 79 tỷ đồng, nhưng toàn bộ lợi nhuận sẽ được trích lập các quỹ và bổ sung tăng vốn tự có mà không chia cổ tức, nhằm nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng.

Đây là thông tin được cho biết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của SCB, tổ chức ở Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18/4.

Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm nay cho thấy, tính đến hết năm 2016 tổng tài sản của SCB đạt gần 361.700 tỷ đồng (tăng 16% so với cuối năm 2015). Dư nợ cho vay chiếm gần 222.200 tỷ đồng (tăng gần 52.000 tỷ đồng); tổng huy động khách hàng của SCB đạt mức hơn 295.150 tỷ đồng (tăng 15%).

Ngoài ra, số nợ xấu SCB đã bán cho VAMC lên đến hơn 14.550 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2012 - 2016, SCB đã phải trích lập dự phòng gần 3.370 tỷ đồng cho trái phiếu VAMC. Vì vậy, tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2012 - 2016 đã giảm từ 7,25% xuống còn 0,68%.

Ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB cho biết, tính đến nay, SCB đã phục hồi được khoảng 77% so với những kiến nghị của đoàn thanh tra đưa ra ở thời điểm tháng 8/2015. Những kiến nghị còn lại liên quan đến thu hồi nợ xấu và các vấn đề cho vay cũng đã cơ bản được khắc phục.

Phương án tái cơ cấu SCB giai đoạn 2015 - 2019 đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, do đó đến năm 2019 SCB sẽ kết thúc giai đoạn 2. Đồng thời, theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đang bổ sung thủ tục để Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, SCB dự kiến đạt mức vốn điều lệ lên 18.000 tỷ đồng vào năm 2019.

Riêng trong năm 2017, SCB dự kiến bổ sung thêm khoảng 1.700 tỷ đồng và vốn điều lệ sẽ tăng lên 16.000 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, SCB đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, gồm 7 thành viên; trong đó, ông Đinh Văn Thành tiếp tục trúng cử chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Nguyễn Tiến Thành là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của SCB./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Trên thế giới mỗi năm có 8 triệu tấn chất nhựa bị thải ra đại dương, tương đương mỗi phút có một chiếc xe tải chở rác thải nhựa đổ ra biển gây thiệt hại cho hệ sinh thái biển tới khoảng 8 tỷ USD.

ncif