Sẽ có 20 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 5 sao

17:10' - 26/05/2021
BNEWS Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được 43 hồ sơ đề xuất của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP có tiềm năng đạt 5 sao.

Ngày 26/5, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có cuộc họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp Quốc gia (Hội đồng OCOP cấp Quốc gia).

Theo đó, 20 sản phẩm sẽ được Hội đồng trình cấp có thẩm quyền công nhận sản phẩm đạt OCOP 5 sao.

Để phân loại, đánh giá, Hội đồng OCOP cấp Quốc gia đã thành lập Hội đồng đánh giá chuyên ngành sản phẩm Chương trình OCOP.

Cụ thể, Hội đồng đánh giá chuyên ngành số 01 (nhóm sản phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi), Hội đồng đánh giá chuyên ngành số 02 (nhóm sản phẩm do Bộ Công Thương theo dõi), Hội đồng đánh giá chuyên ngành số 03 (nhóm sản phẩm do Bộ Y tế theo dõi).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được 43 hồ sơ đề xuất của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP có tiềm năng đạt 5 sao.

Cụ thể, Hội đồng đánh giá chuyên ngành số 01 được giao nhiệm vụ đánh giá 24 sản phẩm; Hội đồng đánh giá chuyên ngành số 02 được giao nhiệm vụ đánh giá 10 sản phẩm; Hội đồng đánh giá chuyên ngành số 03 được giao nhiệm vụ đánh giá 9 sản phẩm.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, thẩm định của các Tổ tư vấn, các Hội đồng đánh giá chuyên ngành đã tổ chức phiên họp để tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm theo quy chế hoạt động của Hội đồng OCOP cấp Quốc gia.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, chấm điểm của Hội đồng đánh giá chuyên ngành, hồ sơ bổ sung của các chủ thể, các hội đồng chuyên ngành đề nghị Hội đồng OCOP cấp Quốc gia đánh giá và công nhận 20 sản phẩm là sản phẩm OCOP 5 sao.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, việc sản phẩm OCOP được công nhận đạt 5 sao không chỉ khẳng định chất lượng, thương hiệu của sản phẩm được nâng tầm quốc gia mà còn mở ra cơ hội tiêu thụ tốt sản phẩm ở thị trường trong nước đồng thời hướng đến xuất khẩu.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tạo điều kiện để sản phẩm phát triển, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân sinh sống ở vùng nông thôn, góp phần thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngày càng hiệu quả, thiết thực và bền vững./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục