1. >
Chuyển động DNDN cần biếtDN & Cộng đồng

Sẽ rút ngắn thời gian thông quan còn 70 giờ với hàng xuất khẩu

Facebook Share

BNEWS.VN Ngành hải quan phấn đấu đến hết năm 2017, sẽ rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu và 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

Sẽ rút ngắn thời gian thông quan còn 70 giờ với hàng xuất khẩu

Sẽ rút ngắn thời gian thông quan còn 70 giờ với hàng xuất khẩu. Ảnh minh họa: TTXVN

Ngày 17/5, Tổng cục Hải quan cho biết, nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, ngành hải quan sẽ tiếp tục cải cách, hiện đại hóa hải quan, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa hàng hóa qua biên giới; giảm thiểu giấy tờ, giảm chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Theo đó, ngành hải quan phấn đấu đến hết năm 2017, sẽ rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu và 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

Đến hết năm 2020, thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 60 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 80 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu (Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, Chính phủ đã giao cho các cơ quan, trong đó có ngành hải quan rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới tối đa 10 ngày (240 giờ) đối với hàng hóa xuất khẩu và 12 ngày (288 giờ) đối với hàng hóa nhập khẩu).

Như vậy, chỉ tiêu Chính phủ giao năm 2017, kể cả đến hết năm 2020, là cao hơn nhiều so với năm 2016. Điều này đòi hỏi toàn ngành hải quan phải nỗ lực rất nhiều mới có thể phấn đấu thực hiện được các chỉ tiêu Chính phủ giao.

Để đảm bảo đạt được mục tiêu trên, trong năm nay, Tổng cục Hải quan sẽ đưa 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3; 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Đồng thời, ngành hải quan tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông quan điện tử tự động VNACCS/VCIS. Chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 Dự án Hệ thống VNACCS/VCIS khi được Chính phủ Nhật Bản phê duyệt.

Ngành cũng chủ động trình Chính phủ xây dựng Nghị định về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay.

Ngoài ra, chủ động phối hợp với các bộ, ngành để đẩy mạnh, khuyến khích xã hội hóa hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để đáp ứng được chỉ tiêu rút ngắn thời gian thông qua hàng hóa xuất nhập khẩu.../.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hà Nội đang nghiên cứu, thực hiện đề án “Phân vùng hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tiến tới dừng hoạt động của xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030”. Vậy, đề án này có gì mới?

ncif