1. >

Tăng hiệu quả vốn chính sách ở Long An

Facebook Share

BNEWS.VN Năm 2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Long An đã hỗ trợ hơn 36.600 lượt dân nghèo vay vốn tín dụng chính sách vào các chương trình vay, với tổng doanh số cho vay hơn 1.000 tỷ đồng.

Tăng hiệu quả vốn chính sách ở Long An

Một buổi giao dịch cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Ông Nguyễn Trọng Điệp, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Long An cho biết, năm 2020, đơn vị phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn địa phương hơn 50 tỷ đồng; tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh từ mức 0,23% trở xuống; trong đó, tỉ lệ nợ quá hạn từ mức 0,17% trở xuống; hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng dự nợ, huy động vốn…

Qua đây, góp phần cải thiện đáng kể đời sống của người nghèo và đối tượng chính sách, nguồn vốn còn hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen ở địa phương.

Để đạt mục tiêu đề ra, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Long An tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách. Theo đó, ngân hàng vận động tuyên truyền, huy động các nguồn vốn nhàn rỗi từ các tổ chức, cá nhân, duy trì nâng cao tỉ lệ hộ vay gửi tiền qua tổ Tiết kiệm và vay vốn đều hàng tháng.

Đồng thời, giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hoạt động giao dịch xã, hoạt động ủy thác, ủy nhiệm.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Long An tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tại các phiên giao dịch xã để nắm bắt các tồn tại, vướng mắc và có hướng giải pháp khắc phục. Đồng thời, rà soát sắp xếp củng cố, kiện toàn tổ tiết kiệm và vay vốn; chủ động kiểm soát, phân tích, phân loại nợ đến hạn (kể cả khoanh nợ), nợ quá hạn,…

Ngay từ đầu năm để có giải pháp đôn đốc xử lý thu hồi, hạn chế tối đa việc phát sinh nợ quá hạn, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Long An thường xuyên cập nhật thông tin các trường hợp nợ khó khăn, hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú để có giải pháp xử lý phù hợp theo qui định.

Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Long An phối hợp với các đoàn thể tập trung giải ngân tăng trưởng dự nợ và các nguồn vốn thu hồi. Kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách, không để bất cứ trường hợp nào thuộc đối tượng, có nhu cầu và đủ điều kiện nhưng không được bình xét vay vốn theo quy định phải vay nặng lãi, tín dụng đen…

Năm 2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Long An đã hỗ trợ hơn 36.600 lượt dân nghèo vay vốn tín dụng chính sách vào các chương trình vay, với tổng doanh số cho vay hơn 1.000 tỷ đồng. Qua các nguồn vốn, người dân vay đều sử dụng đồng vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả cao./. 

>> Tín dụng chính sách nơi phên dậu của Tổ quốc   

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Thời gian vừa qua, để ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, mọi nguồn lực của xã hội đã được huy động triển khai. Trong đó, nhiều nền tảng công nghệ Việt được ứng dụng và trở thành giải pháp hữu hiệu góp phần phòng chống dịch.

ncif